Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Tècniques de comunicació oral en l'àmbit professional

Objectiu:
Desenvolupar les habilitats comunicatives orals pròpies dels diversos contextos laborals i adquirir tècniques concretes que afavoreixen la comunicació eficaç a l’Administració.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- L’acte comunicatiu
- elements de La Comunicació
- Planificació, execució i revisió
- Jerarquització de Les idees
- Ordre i Estructura
- Tècniques per a l’execució de La Comunicació oral
- Contextos de La Comunicació oral
- Les paraules
- La veu
- el llenguatge corporal
- actitud i confiança: Tècniques per controlar Els nervis
- errors freqüents