Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Tècniques de control davant de situacions estressants

Objectiu:
Conèixer les tècniques i habilitats per gestionar situacions amb forta càrrega emocional i aprendre amantenir la distància suficient per fer la feina de manera objectiva i amb les mínimes repercussions personals.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 16
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Conceptes de gestió emocional
Què entenem per gestió emocional
Identificació de situacions de risc
Característiques de les situacions considerades
emocionalment dures
Competències emocionals relacionades amb la distància emocional
Nivells d'implicació: apatia, empatia i identificació
- Tècniques i habilitats per gestionar la implicació i l'efectivitat
Quan i com utilitzar l'empatia
Tècniques per tenir i mostrar empatia
Tècniques per afavorir la distància emocional
Importància dels pensaments en els estats emocionals
Autocontrol dels pensaments
Pensaments no adaptatius
Com abordar els pensaments no adaptatius
L'ansietat com a símptoma d'una implicació excessiva
Símptomes de l'ansietat
Com controlar els símptomes físics de l'ansietat
- Tècniques i habilitats per gestionar Les situacions difícils
Tipus de situacions difícils de gestionar
Actituds inicials
Tècniques de resolució
Habilitats a potenciar: comunicació, assertivitat i creativitat
- La implicació emocional i l'esgotament professional ("burnout")
Una variant de l'estrès en professions de servei: "burnout"
Variables relacionades amb el risc de "burnout"
Indicadors a curt i a llarg termini
Simptomatologia del "burnout"
Prevenció i tractament del "burnout"
- Aplicació en casos pràctics
Simulació de casos
Feed-back dels comportaments
Avaluació i conclusions
- Pla d'aplicació
Conclusions
Pla individual d'aplicació