Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Tècniques de treball en equip

Objectiu:

Utilitzar eines i procediments per augmentar la capacitat de cooperació i coordinació dins de l`equip

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 20
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre

Edició 1

Dates:
01.02.2013
08.02.2013
15.02.2013
22.02.2013
Horari:
De 09.00 a 10.00 h
Lloc:
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
06.06.2013
13.06.2013
20.06.2013
04.07.2013
11.07.2013
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
AFEDAP
Objectius específics:
 • Augmentar la capacitat per col·laborar i integrar la pròpia activitat quotidiana amb la d`altres.
 • Utilitzar eines i procediments per augmentar la capacitat de cooperació i coordinació, facilitant la consecució d`objectius comuns.
Continguts:
 • Els pilars d’un equip cohesionat.
 • Col·laborar i cooperar.
 • Lideratge i autolideratge.
 • Motivació i automotivació.
 • Cultura de treball eficient.
 • Prendre autoritat i prendre iniciatives.
 • Coordinació efectiva.
 • Compliment impecable de compromisos.
 • Comprometre altres equips al territori.
 • Pràctiques d’equip i normes internes.
 • Comunicació clara i assertiva.
 • Anàlisi de problemes.
 • Negociació interna.
 • Participació en reunions.
 • Presa de decisions i gestió autònoma basada en criteris.
 • Gestió de canvi constant.
 • Resolució de tensions i conflictes interprofessionals.
Professorat:
Eva Puigjaner. Montaner Formació
Coordinació:
Alfons Ortega