Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Tractament del deute en Procediments Concursals

Objectiu:
Conèixer les fases del procediment concursal i el tractament del deute públic en els concursos de creditors als efectes d'informació i fraccionament
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 5
Durada (hores edició): 4
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- el concurs de creditors
- fases del concurs
- classificació del deute
- Tractament del deute