Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Treball en equip per les escoles bressol

Objectiu:
  • Desevolupar la visió sistèmica per ampliar i prendre consciència de l`equip de treball i de la necessitat d`una relació fluïda i de col·laboració.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. d’Educació
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 4
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre