Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Treball en equips transversals

Objectiu:
- Aprendre a desenvolupar la capacitat de treballar de manera transversal entre equips corporatius, fomentant la productivitat i un bon clima de treball, per tal d'aconseguir uns objectius comuns.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 17
Durada (hores edició): 20
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- el rol del gestor de projectes
La responsabilitat i l'autoritat
La part interessada ("stakeholder")
Les funcions: executives, informatives i de lideratge

- Els pilars bàsics
Els rols dins l'equip: qui fa què?
Definició del pla de decisions
Pla de comunicació intern i extern

- Els recursos
Les reunions: per què, com i quan?
La gestió de conflictes i la negociació

- Les habilitats
El lideratge de l'equip
La motivació de l'equip

- el Pla de treball
Com gestionar el calendari de treball