Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Treballar amb l'editor Acrobat Standard XI

Objectiu:
Aprendre a utlitzar el programa d'edició de documents Acrobat Standard XI
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 5
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Funcionalitat de l'Acrobat Standard XI
- Editar text
- Treure i/o afegir pàgines
- Modificar text i/o imatges