Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Treballem amb l'Excel i l'Acces

Objectiu:
- Conèixer les diferents opcions que aporten els programes Excel i Access. - Saber crear una base de dades amb Access. - Poder consultar una base de dades d’Access. - Importar i exportar dades d’Access. - Crear taules d’Excel. - Crear una plantilla d’
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 12
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- Access
- Creació de base de dades
- Consultar dades d’una base creada
- Incorporació de dades
- Importar dades
- Exportar dades
- Extreure informes
-„Excel
- Crear una taula
- Fer una plantilla
- Crear diferents llibres i comunicar-los entre sí
- Les funcions
- Ordenar i filtrar dades
- Les taules dinàmiques
- Generar gràfics
OBSERVACIONS:
Aquesta acció està adreçada a equips complerts de treball de la Gerència
de QVIE que tinguin necessitats vinculades als programes Excel i Access.
La formació es farà a mida i prèviament es realitzarà el diagnòstic dels
professionals per ajustar els continguts.