Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Ús de la base de dades Aranzadi

Objectiu:
Conèixer les noves funcionalitats de la base de dades legislativa Aranzadi.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 60
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- presentació de La base de dades
- Contingut dels diferents mòduls
- Novetats