Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Visió General SAP, navegació i consultes de pantalles

Objectiu:
  • Adquirir coneixements i competències tècniques sobre la nova eina de gestió tributària.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. d’Hisenda
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 12
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 6
Calendari: 3r trimestre