Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Word: compartir, protegir i revisar documents

Objectiu:
Aprendre a crear, modificar i revisar documents per compartir amb el processador de textos Word.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- crear un document per compartir
- Protegir un document
- Revisar un document
- Comparar canvis sobre un document
- treball en diferents versions del mateix document