Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Word: plantilles i formularis

Objectiu:
Aprendre a dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació d’un document,a dissenyar formularis mitjançant controls especials per omplir-los directament i a recuperar les dades introduïdes per un usari en un formulari.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- La plantilla per defecte
- elements que es desen en una plantilla
- Utilització de Les plantilles de word
- Creació d'un formulari
- treballar amb dades introduïdes en un formulari