Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Xarxes socials i competències digitals

Objectiu:
- Conèixer les caractéristiques diferencials de les principals xarxes socials, aprendre a editar en les diferents xarxes i desenvolupar l'estratègia de difusió, buscar, guardar i compartir a Internet
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 16
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- La gestió de La informació: cloud computing
- Conceptes i Fonaments en l’ús d’eines de participació
- Característiques diferencials de Les Principals xarxes socials
Monitorar la xarxa i construir la nostra dieta d’informació
- La participació a Facebook: usuari, grup, pàgina
- La viralització de La informació a Twitter
- estratègies de Comunicació a Les diferents xarxes socials
- Actuacions davant de casos de crisi, protocols de resposta i ètica a
Internet
- el professional de l’Ajuntament com a ambaixador de l’organització a
Internet