Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències

Accions formatives i de desenvolupament 2013

Les accions formatives i de desenvolupament es dirigeixen a tot el personal de l’organització: sectors, districtes, organismes autònoms i ens instrumentals de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta imatge es mostra el resum del nombre d'accions organitzades per valors, eixos i a qui va adreçat. A continuació podeu desplegar les accions formatives classificades per valors.

253 9 26 218 26 130 97 4 107 80 195 153 141 98 141 182

Programa classificat per valors corporatius any 2013

S'han trobat 253 accions formatives

Lideratge: una ciutat amb un fort lideratge i visió de futur

Autolideratge per gestionar situacions complexes

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Aprendre un mètode que permeti ampliar perspectives front diverses situacions del rol de comandament i les eines per gestionar les situacions bloquejades i contradictòries.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

El canvi a les organitzacions

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Identificar, analitzar i fer propostes estratègiques per les situacions de canvi en l`organització
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Virtual
Finançat per

Gestió del canvi

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Identificar i saber comunicar una situació de canvi i les implicacions en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Sessions de desenvolupament
Modalitat
Presencial
Finançat per

Habilitats de lideratge i motivació

Calendari
 
Objectiu
 • Conèixer i adquirir les habilitats claus per liderar i motivar els equips de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

La gestió dels stakeholders

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Identificar i gestionar els diferents agents interns i externs, les seves necessitats, expectatives i influència del sistema organitzatiu.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Liderar des de l'actitud

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Aconseguir un lideratge més eficaç amb habilitats, actituds i comportaments que generen automotivació, confiança, autonomia i responsabilitat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Mestratge en direcció pública local

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Millorar la capacitació per a l’exercici de la direcció pública professional a l’Ajuntament de Barcelona gràcies a l’ampliació de coneixements teòrics, conceptuals, metodològics, pràctics i actitudinals sobre la funció directiva.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Mestratge
Modalitat
Presencial
Finançat per

Reinventar el rol directiu per facilitar la gestió en organitzacions en xarxa

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir eines per gestionar eficaçment persones i equips, i competències per exercir un lideratge constructiu.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Personal directiu
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Revisió estratègica de l'àrea de responsabilitat

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Disposar d'un mètode per ordenar i valorar els serveis que presta la unitat organitzativa.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Proximitat: una ciutat més justa, propera i amigable

Accessibilitat i usabilitat en continguts Web

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i habilitats pel manteniment o construcció de llocs Web.  utilitzant les Pautes d’ Accessibilitat  del Web (WCAG ) 2.0.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector: Recursos
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Atenció a la ciutadania culturalment diversa

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir o actualitzar els coneixements en l’atenció a les persones usuàries des d’una perspectiva global i d’atenció a la diversitat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Atenció a la ciutadania: focus al rol administratiu i sancionador

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar les habilitats i actituts adequades per actuar com a administració, en una funció reguladora o sancionadora.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Com actuar davant de conductes violentes

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Adquirir les competències per afrontar i superar situacions de violència
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Comunicació i màrqueting per a biblioteques

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conéixer les tècniques del màrqueting que es poden aplicar a l`entorn professional de les biblioteques.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Coneixement de la perspectiva intercultural

Calendari
1r trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer el Pla Barcelona Intercultural i analitzar els processos de creació d`estereotips, rumors i prejudicis per a la seva gestió.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

El professional de serveis socials davant de conductes agresives

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Adquirir habilitats per afrontar i superar situacions de violència
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Escolta activa i models mentals

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Augmentar la capacitat per entendre i comprendre les raons de l`altre.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Escoltar i argumentar com a base de la relació interpersonal

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer estratègies per l`escolta activa i l`argumentació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió de conflictes a l’equip

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Analitzar el context d`actuació en un marc conceptual ampli que inclogui els conceptes de convivència, ciutadania, inclusió/cohesió social, civisme, diversitat, etc.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió dels webs institucionals de l'Area de Qualitat de VIda, Igualtat i Esports

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements per gestionar i actualitzar les pàgines web institucionals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Habilitats comunicatives en l`atenció a la ciutadania

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Millorar les habilitats de comunicació per l`atenció a la ciutadania.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Atenció a la ciutadania
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Igualtat i la no-discriminació des de l`Ajuntament de Barcelona

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i habilitats per al tractament de la diversitat sexual i els drets civils de les persones
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Infància en risc: el menor com a subjecte de la intervenció

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer les eines per a la intervenció en infància i adolescència en situació de risc.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Interculturalitat, una resposta als rumors i esteriotips

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Cercar estratègies i eines per abordar situacions que generen rumors
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Intervenció amb infants i adolescents i amb les mares en situacions de violència masclista

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Formar els i les professionals dels centres de serveis socials per implementar el model definit d’intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista des dels serveis socials públics de la ciutat de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Intervenció grupal amb dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Formar els i les professionals dels centres de serveis socials per incorporar la intervenció grupal com una eina bàsica d'intervenció amb dones que viuen, o han viscut, situacions de violència masclista.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

L`àrea infantil a la biblioteca pública

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Reflexionar sobre les característiques que ha de tenir l`àrea infantil de la biblioteca pública.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

L`entrevista d`acollida

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Aprofundir en habilitats per a la funció valorativa i de detecció de les entrevistes que es realitzen des de les UPA
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

L`equip davant les agressions

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i habilitats per actuar en situacions de violència i/o d`agresió a un dels seus membres i donar resposta com a equip
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Qualitat en l'atenció a la ciutadania

Calendari
 
Objectiu
 • Conèixer tècniques i habilitats d`atenció a la ciutadania per a la millora de la prestació del servei.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Reptes i oportunitats de les noves tècnologies per la participació ciutadana

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i habilitats per l`ús de les eines tecnològiques en l`àmbit de la participació ciutadana.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Reptes i oportunitats de les noves tecnologies per la participació ciutadana

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i habilitats per l`ús de les eines tecnològiques en l`àmbit de la participació ciutadana.
Adreçat a:
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Consorci d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Institut Municipal de Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Tècniques de control davant situacions estressants

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Aprendre tècniques de distància emocional per prevenir les situacions estressants.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Tècniques d`acompanyament cap al canvi

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Obtenir els coneixements per fer l`acompanyament i el suport emocional a les persones usuàries dels serveis socials, facilitant-ne la motivació pel canvi i la consecució dels objectius del pla de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Twitter i web institucional. Redacció tuits i notícies

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Aprendre la gestió del Twitter institucional
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eficiència: una ciutat amb una gestió més eficient i coordinada

Actuació en cas de vessament tòxic

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer la legislació sobre productes fitosanitaris i els procediments d`actuació en cas d`emergència medioambiental.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actuació policial davant la detecció de menors en situació de risc

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements tècnics i legals per detectar, atendre o intervenir quan hi ha menors en situacions de risc i especial vulnerabilitat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actuació policial davant la detecció de persones en situació de risc

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements tècnics i legals per detectar, atendre o intervenir quan hi ha persones en situacions de risc i especial vulnerabilitat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actuacions amb gas

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer les xarxes de distribució del gas i les mesures d`autoprotecció.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actuacions en instal.lacions elèctriques

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer la xarxa elèctrica pública i privada, riscos i mesures d`autoprotecció bàsiques.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actualització en codi penal i el procés d`enjudiciament criminal

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements sobre les modificacions del codi penal i els diferents procediments per l`enjudiciament de determinats delictes i faltes penals de la "Ley de enjuiciamiento criminal".
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actualització en normativa de trànsit

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer els canvis més significatius de la normativa de trànsit i els procediments d`intervenció.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actualització jurídica i normativa

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar coneixements jurídics i normatius en relació a llicències i inspeccions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Àmbit legal de la detenció i tècniques associades

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer els aspectes de la detenció, custòdia i trasllats de detinguts i millorar l`actuació bàsica amb malalts mentals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Anàlisi de problemes, oportunitats i situacions

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Analitzar les dificultats de l`entorn pel treball en equip per fomentar la cooperació/competició entre els membres d`un equip
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Anàlisi i gestió per processos

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer el disseny, la metodologia i les eines del treball per processos.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació Ariadna

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió del sistema Ariadna.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Serveis Generals
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Virtual
Finançat per

Aplicació de Tramitació de Llicències Via Pública

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió del programa de Guals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació Deute de Tercers

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió de l`aplicació de Deute de Tercers
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Serveis Generals
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació Hosts de consulta

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de consulta dels Hosts vigents.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació IRIS

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Obtenir els coneixements per gestionar el programa multicanal de gestio de les peticions de servei, avisos, incidències i reclamacions dels ciutadans.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació SAP ECO-FIN

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió del sistema SAP, en el mòdul ECO-FIN
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Serveis Generals
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació Tramitació de Llicències d`Activitat

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió del programa de Tramitació de Llicències d`Activitat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicacions informàtiques de gestió i d`informació del programari de la Guàrdia Urbana.

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements dels aplicatius informàtics propis de la Guàrdia Urbana de Barcelona: Cooper, Apres, Galileo, Mycuts, etc.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicacions mòbils (QR+Spotify+...)

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Veure la utilitat de les aplicacions mòbils en l`entorn de treball de Biblioteques de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aprofundiment en programa Cognos

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements per utilitzar i explotar el programa Cognos
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Atenció assistencial urgent bàsica

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir habilitats per saber que s`ha de fer i com, en situacions d`assistència sanitària urgent.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials | Personal de comandament de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Atenció telefònica i presencial a la ciutadania

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir habilitats de comunicació presencial i telefònica en l`atenció a la ciutadania.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Autogestió del lloc de treball:organització treball personal, gestió del temps

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir habilitats i conèixer tècniques per a l'organització del treball personal i la gestió del temps en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Avaluació i millora de la qualitat

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer i utilitzar les eines metodològiques necessàries per a facilitar la posada en marxa i el seguiment d'activitats d'avaluació i millora de la qualitat dels projectes i plans que du a terme l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aventis: gestió cultural

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Aprendre a utilitzar el programari AVENTIS
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Canvis més importants del Windows 7 Office 2010

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer les noves funcions dels sistema operatiu Windows 7 i l`aplicatiu Office 2010.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Catàleg de prestacions i recursos de les diferents administracions públiques

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer els recursos econòmics que ofereixen les administracions públiques en materia de serveis socials
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Clàusules socials

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Exposar el concepte de contractació pública socialment responsable.
Adreçat a:
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Competències digitals

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Identificar recursos i serveis que aporten les TIC i Internet per aplicar-los a la gestió de la feina i fer-ne un ús eficient i segur.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

Comunicació escrita administrativa

Calendari
 
Objectiu
 • Adquirir tècniques per millorar la comunicació escrita.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Consorci d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Comunicació escrita I: recursos lingüístics, fraseologia i correccions més freqüents.

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer i utilitzar els diferents recursos lingüístics per millorar la comunicació escrita.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Comunicació escrita II: redacció de documents administratius

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer i aplicar l`estructura correcta dels documents administratius.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

Comunicació i assertivitat

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar la comunicació assertiva enfocada a gestionar les relacions amb els agents educatius.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Comunicar en públic: habilitats i continguts

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer tècniques i habilitats per les presentacions en públic.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conceptes bàsics de medi ambient i sostenibilitat

Calendari
 
Objectiu
 • Obtenir coneixements bàsics sobre polítiques mediambientals i sostenibilitat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conducció de clubs de lectura

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements i els recursos necessaris per a la conducció dels grups lectors de la biblioteca.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conducció de reunions

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer les habilitats bàsiques per utilitzar dinàmiques grupals amb la finalitat de conduir reunions de forma productiva.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conducció de reunions efectives

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer les habilitats bàsiques per utilitzar dinàmiques grupals amb la finalitat de conduir reunions de forma productiva.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conducció vehicle policial: modalitat escúters

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir les habilitats i els coneixements per conduir escúters de forma segura i adient.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conducció vehicle policial: modalitat moto

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir les habilitats i els coneixements per conduir les motos de gran cilindrada de la Unitat de Circulació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conducció vehicle policial: modalitat turisme N1

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir les habilitats i coneixements per millorar la seguretat i controlar les reaccions dels vehicles.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conjunt instrumental

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
 • Millorar les habilitats didàctiques en aquesta matèria.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Contractació administrativa

Calendari
 
Objectiu
 • Adquirir i/o actualitzar els coneixements en matèria de contractació del sector públic.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Curs d`especialització per a àrees infantils

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer eines  per tal de poder fer la selecció bibliogràfica de continguts a les diferents seccions de l`àrea infantil.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Desenvolupament de competències de relació amb els contribuents

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar recursos personals per tal de gestionar les situacions de les relacions interpersonals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Hisenda
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Desenvolupament d`habilitats davant situacions de canvi i de conflicte

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar i potenciar les habilitats personals per gestionar les situacions difícils en les tasques diàries.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Informàtica
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Detecció i intervenció en situacions de maltractament a les persones grans

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements tècnics i legals per detectar, atendre o intervenir quan hi ha persones grans en situacions de risc i especial vulnerabilitat
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Direcció d'equips

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements tècnics i habilitats de direcció d`equips.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Direcció d`agrupacions. Gest musical

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Millorar les habilitats per a la direcció d`agrupacions instrumentals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Direcció i gestió de projectes amb Microsoft Project

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir  els coneixements i els recursos necessaris per realitzar les planificacions, seguiments i tancaments de projectes assistits per un suport informàtic, en concret Microsoft Project
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Direcció i motivació d’equips

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir habilitats de comandament sobre els equips de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Edició de partitures FINALE

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
 • Saber editar una partitura amb dos o més instruments melòdics i base rítimica i extreure`n i gestionar les particel·les.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Edició web amb Vignette 8

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
 • Aprendre a utilitzar Vignette 8.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines de la web social

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements necessaris per tal de poder desenvolupar serveis virtuals a les biblioteques.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines de treball col·laboratiu

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer, escollir i practicar les diferents eines de treball col·laboratiu per al lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines i recursos pel desenvolupament de l'àmbit turisme al territori

Calendari
 
Objectiu
 • Adquirir els coneixements bàsics en matèria de turisme per poder desenvolupar les tasques encomanades
 • Conèixer el recurs del Plans de turisme dels districtes
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines i recursos per a la intervenció en matèria d'empresa i ocupació

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer els serveis que s'ofereixen des de Barcelona Activa al conjunt de la ciutadania, aprofundint en la seva adaptabilitat al territori.
 • Analitzar i contrastar dels serveis, quina informació pot ser d'interès en el treball quotidià dels tècnics i tècniques, així com quins usuaris poden ser atesos (públic en general, col•lectius específics, etc.), a on són atesos (equipaments centrals, ubicacions descentralitzades) i com derivar-los i fer-ne ús.
 • Establir els canals d’informació i de comunicació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines i recursos per a la intervenció en matèria de comerç al territori

Calendari
2n trimestre
Objectiu

Analitzar l’evolució dels hàbits de consum i el foment de l’adaptació de l’oferta
Conèixer la singularitat de la normativa comercial de la ciutat de Barcelona i  la normativa autonòmica.
Facilitar eines i recursos de capacitació per a la intervenció en el comerç de proximitat.

 Conèixer el Pla estratègic de comerç de la ciutat de Barcelona

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines i tècniques diagnòstiques amb menors

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixement sobre les eines i les metodologies de diagnòstic, identificant els factors de risc amb menors.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines per al diagnòstic, prospectiva i intervenció econòmica del territori

Calendari
 
Objectiu
 • Rebre informació de la situació econòmica de la ciutat de Barcelona, les seves tendències i potencialitats.
 • Conèixer les eines d’informació que han de donar suport a l’enfocament de la promoció econòmica de proximitat.
 • Conèixer elements que serveixen per a incorporar l’enfocament del desenvolupament econòmic en la intervenció tècnica dels tècnics i tècniques del territori.
 • Analitzar i debatre les fórmules i mitjans per afavorir el treball conjunt de  l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació i els districtes per tal de promocionar una economia de proximitat.
 • Exemplificar amb la pràctica d’algunes accions i actuacions en barris de la ciutat fetes en clau de promoció econòmica
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines per entrevistes amb famílies i menors

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixement sobre les eines i les metodologies d`entrevista, identificant els factors de risc amb famílies i menors.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

El món de l'Access

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les possibilitats que ofereix Ms Access per explotar la informació de les bases de dades.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

El món de l'Excel

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les possibilitats que ofereix Ms Excel per elaborar fulls de càlcul.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

El món del PowerPoint

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les possibilitats que ofereix Ms PowerPoint per elaborar presentacions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

El món del Windows 7 Office 2010

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les funcions dels sistema operatiu Windows 7 i l`aplicatiu Office 2010.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

El món del Word

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les possibilitats que ofereix Ms Word per elaborar diferents tipus de documents.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Elaboració de memòries de programes pressupostaris

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer els aspectes bàsics per a l'elaboració d'una memòria de programa pressupostari com a eina per poder relacionar els recursos econòmics amb el productes, serveis i resultats esperats.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Elaboració i gestió de projectes

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Capacitar als participants per gestionar projectes, tant des de la perspectiva de l’equip de treball com de la del líder, atorgant-los les eines imprescindibles de gestió d’equips i recursos, disseny, planificació i execució d’un projecte.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Els codis QR

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Descobrir com utilitzar els codis QR, que permeten emmagatzemar informació sobre productes i serveis que pot ser llegida per un telèfon mòbils o altres dispositius, per donar valor afegit als serveis municipals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Els jardins de Barcelona i la seva interpretació

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Coneixer les tipologies de jardins de Barcelona per millorar-ne el manteniment.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Ergonomia en oficines

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Identificar els riscos en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Recursos
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Espais tècnics per a la reflexió i el debat

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Participar de forma activa en espais de reflexió i debat sobre els temes que preocupen a les direccions de centre de serveis socials
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Estratègies i tàctiques per utilizar el twitter

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Familiaritzar-se amb l’ús de Twitter i aprendre a integrar-lo en les tasques quotidianes com a eina de comunicació pròpia.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Execució pràctica d`estintolaments

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements pràctics per fer, de manera correcta i segura, maniobres d'estintolament.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Fer preguntes efectives

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Dominar l`ús de les preguntes per obtenir i interpretar la informació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació continuada en prevenció: aplicadors fitosanitaris

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer els riscos laborals i les mesures preventives en l'aplicació de productes fitosanitaris.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació de formadors

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir les habilitats per ser formador intern de Biblioteques.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació de formadors i formadores de l`Ajuntament de Barcelona

Calendari
 
Objectiu
 • Assolir els coneixements i les habilitats per poder realitzar la tasca de formador/a-
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Formació d’acollida al nou lloc de treball

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer l`entorn organitzatiu i les funcions associades al lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació d’inici

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir la preparació bàsica per desenvolupar la tasca de bibliotecari novell.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació en desfibriladors

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer el funcionament per l`ús correcte dels desfibriladors per la reanimació cardiovascular bàsica.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Agència de Salut Púlbica de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació IRIS (avançada)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Obtenir els coneixements avançats per gestionar el programa multicanal de gestio de les peticions de servei, avisos, incidències i reclamacions dels ciutadans.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació IRIS (bàsica)

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Obtenir els coneixements bàsics per gestionar el programa multicanal de gestio de les peticions de servei, avisos, incidències i reclamacions dels ciutadans.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació jurídica per a no juristes

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements per interpretar documents jurídics en l´àmbit d`actuació del servei
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Funcions SAP, liquidacions, autoliquidacions i actualització de dades de vehicles

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i competències tècniques sobre la nova eina de gestió tributària.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Hisenda
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió de conflictes

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer les eines i adquirir les habilitats per una bona gestió del conflict amb l'equip mitjançant un model senzill i efectiu, entenent la seva dinàmica, les seves causes i l'entorn on es desenvolupen.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió de les xarxes socials. Community management

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Aprendre a desenvolupar les funcions de comunity manager amb l`ús de les eines tecnològiques
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió del coneixement i experiències

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer les metodologies de treball per impulsar projectes de gestió del coneixement.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió del temps i els resultats

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer eines i adquirir habilitats per optimitzar l`eficiència i l`eficàcia en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Gestió econòmica per a no economistes

Calendari
4t trimestre
Objectiu

 

 • Adquirir els coneixements de gestió econòmica bàsica per desenvolupar les tasques en el lloc de feina habitual.

 

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió pressupostària (nivell bàsic)

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer els aspectes bàsics de la gestió pressupostària (fases de l'ingrés i la despesa) i les modificacions del pressupost.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Virtual
Finançat per

Habilitats comunicatives bàsiques: llenguatge verbal i no verbal

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar les habilitats comunicatives, verbals i no verbals, per aconseguir la màxima eficàcia en les reunions de treball, presentacions, etc.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Habilitats de comunicació

Calendari
 
Objectiu
 • Aprendre estratègies de comunicació eficient per a les tasques d`atenció a la ciutadania.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Consorci d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Habilitats de comunicació (nivell avançat)

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer i millorar els processos comunicatius interpersonals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Consorci d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Hàbits de comandament efectiu

Calendari
 
Objectiu
 • Conèixer i aplicar tècniques que permetin millorar en habilitats de presa de decisions, formulació d`objectius, gestió del temps, comunicació, etc.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Identificació de plantes I

Calendari
4t trimestre
Objectiu

Reconèixer les diferents espècies de plantes per millorar el seu manteniment.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Identificació de plantes II

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Aprofundir en el reconeixement de les diferents espècies de plantes per a millorar el seu manteniment.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Influir i persuadir per contribuir als objectius comuns

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer els principis bàsics de la influència i de la persuassió en la comunicació interpersonal.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Innovació i creativitat per a equips de treball

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Aprendre les claus per a generar idees en equip per aportar singularitat i valor afegit en productes, serveis o processos.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Inspecció de locals de concurrència pública

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Aprofundir en els aspectes fonamentals de l`instrucció 7/2011 en la realització d`una inspecció en establiments i activitats recreatives.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Integració i descentralització de la prevenció de riscos laborals a l`Ajuntament de Barcelona

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les novetats en matèria de prevenció de riscos laborals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Recursos
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Intel·ligència emocional

Calendari
 
Objectiu
 • Millorar les habilitats de relació interpersonal per gestionar la pròpia motivació i les relacions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Consorci d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Introducció SAP, dades maestres, llistats i autoliquidacions , liquidacions i PIVE

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i competències tècniques sobre la nova eina de gestió tributària.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Hisenda
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Introducció al pressupost municipal

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer els aspectes bàsics del pressupost municipal, el procès d'elaboració i  l'estructura bàsica  d'ingressos i despeses.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Virtual
Finançat per

Jornades de pràctica de mesura del soroll

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Practicar en la realització de mesures sonomètriques complexes en entorns reals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Justificació de subvencions directes

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Millorar la comprensió i la interpretació del projecte subvencionat, mitjançant el coneixement del cicle de projecte.
Adreçat a:
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

L'assessorament laboral a persones amb discapacitat

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer les funcions que realitza l`Equip d`assessorament laboral (EAL)
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

La comunicació en situacions complexes i la negociació

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar competències comunicatives i estratègies de comunicació i negociació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

La contractació com a forma d'afavorir determinades polítiques públiques

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer les directrius de la Unió Europea en relació a la utilització de la contractació pública com a forma d'afavorir determinades polítiques mediambientals, socials i d'ajuda a les petites i mitjanes empreses entre d'altres, i la seva aplicació a la contractació de l'Ajuntament de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

La gestió de l`acompliment

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer eines metodològiques per millorar el disseny de plans de desenvolupament dels col·laboradors/es , per gestionar l`acompliment, el rendiment i les contribuccions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

La intervenció en situacions de violència masclista des del rol professional del psicòleg o psicòloga en el context dels serveis socials

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Abordar l’articulació entre el dispositiu polivalent dels CSS i el dispositiu d’atenció específica en situacions de violència masclista tot analitzant punts forts i febles de l’articulació des de la realitat quotidiana dels serveis
 • Reflexionar sobre l’aportació del i de la professional de la psicologia en la intervenció grupal en situacions de violència masclista
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

La responsabilitat penal i civil en la conducció de vehicles

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Actualitzar coneixements sobre els procediments d`intervenció en relació als delictes contra la seguerat viària.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (bàsic)

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer  els aspectes legals i tècnics exigits per la Llei de Protecció de Dades de Caràcter personal en l'Administració local, per a procedir a una correcta avaluació del nivell de risc existent.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal de suport de cossos especials | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal de comandament de cossos especials
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal. ( Aprofundiment)

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Coneixer, identificar i anàlitzar la normativa específica i els principis aplicables de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de  caràcter Personal a l’àmbit de la gestió pública de l’Ajuntament.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de secció | Personal de comandament de cossos especials
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal. Atenció al Públic

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Coneixer la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD, especialment els drets de la ciutadania en relació a la gestió de les seves dades).
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Maniobres d`excarceració (nivell avançat)

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Obtenir els coneixements per garantir una actuació ràpida, segura i eficaç quan hi ha persones atrapades en accidents o altres contingències.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Maniobres d`excarceració (nivell bàsic)

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Obtenir els coneixements bàsics per garantir una actuació ràpida, segura i eficaç quan hi ha persones atrapades en accidents o altres contingències.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Manteniment de la maquinària de jardineria

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Aprendre l’ús i el manteniment de la maquinària de jardineria.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Mapes mentals

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Analitzar i transmetre conceptes, idees, plans i projectes de forma eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Mesura i control del soroll (avançat)

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Obtenir coneixements avançats per a dur a terme mesures sonomètriques complexes.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Mesura i control del soroll (bàsic)

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Obtenir coneixements bàsics per dur a terme mesures sonomètriques
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Píndola
Modalitat
Virtual
Finançat per

Mesura i control del soroll (mitjà)

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Obtenir coneixements mitjans per dur a terme mesures sonomètriques.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Mètode Feldenkrais I

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer la realitat corporal com la base de la capacitat de sentir, actuar.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Mètode Feldenkrais II

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
 • Aprofundir el coneixement i entrendre millor la consciència com a eina pràctica a l`hora d`aprendre.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Metodologies de treball en jardineria

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer les tècniques de treball més adients segons el procediment de jardineria a realitzar.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Metodologies participatives de treball en grup

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer i aplicar diverses metodologies participativas de treball en grup
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Access (nivell avançat)

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixemente avançats en l`ús de consultes, entendre el concepte de relacions entre taules i treballar amb taules, formularis i informes.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Access (nivell avançat)

Calendari
 
Objectiu
 • Ampliar i aprofundir en el coneixement i ús de l'aplicatiu ACCESS.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Access (nivell avançat)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixemente avançats en l`ús de consultes, entendre el concepte de relacions entre taules i treballar amb taules, formularis i informes.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

MS Access (nivell inicial)

Calendari
 
Objectiu
 • Conèixer les opcions i eines bàsiques per crear bases de dades senzilles.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Access (nivell inicial)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer les opcions i eines bàsiques per crear bases de dades senzilles.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

MS Access (nivell mitjà)

Calendari
 
Objectiu
 • Ampliar els coneixements i l`ús de l`aplicatiu ACCESS.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Excel (nivell avançat)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini ampli en l`ús del programa MS Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

MS Excel (nivell avançat)

Calendari
 
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini ampli en l`ús del programa MS Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Excel (nivell bàsic)

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini elemental en l`ús del programa MS Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

MS Excel (nivell bàsic)

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini elemental en l`ús del programa MS Excel
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Excel (nivell bàsic)

Calendari
 
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini elemental en l`ús del programa MS Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Excel (nivell bàsic)

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini elemental en l`ús del programa MS Excel
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Excel (nivell mitjà)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini efectiu en l`ús del programa MS Excel, en relació amb els ámbits generals d`aplicació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

MS Excel (nivell mitjà)

Calendari
 
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini efectiu en l`ús del programa MS Excel, en relació amb els ámbits generals d`aplicació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS PowerPoint (nivell bàsic)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Crear una presentació bàsica i donar-li format.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

MS PowerPoint (nivell avançat)

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Generar plantilles i patrons, crear i donar format a taules, gràfiques i organigrames. Personalitzar tasques amb macros i inserir hipervincles a internet o a altres documents.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

MS Word (nivell avançat)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini ampli en l`ús del programa MS Word.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

MS Word (nivell bàsic)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini elemental en l`ús del programa MS Word.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

MS Word (nivell bàsic)

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini elemental en l`ús del programa MS Word
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

MS Word (nivell mitjà)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i domini efectiu en l`ús del programa MS Word en relació amb els ámbits generals d`aplicació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

Narració oral

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir els recursos necessaris per poder utilitzar la narració oral com a eina de suport en la realització de les seves funcions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Networking

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
 • Crear, gestionar, ampliar i mantenir la teva xarxa de contactes, via on-line (virtual: xarxes socials, xarxes professionals, IM, Blog, Web, etc.) I off-line (presencial: esdeveniments, esmorzars, dinars i sopars de negocis, trobades, etc.) de manera sistemàtica perquè ambdues parts guanyin, es generin sinergies, col · laboracions, negocis, etc. consolidant relacions duradores i de confiança
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Nivell bàsic en prevenció

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer a nivell bàsic la normativa i els recursos en prevenció de riscos.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Noves espècies i la seva aplicació al jardí

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer noves espècies de plantes i la seva aplicació a les zones enjardinades.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Office 2010 (nivell avançat)

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements per a l`ús de nivell avançat de l`Office 2010.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Consorci d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Organització de directoris electrònics

Calendari
 
Objectiu
 • Conèixer les eines i pautes corporatives per a l’organització dels directoris electrònics comuns.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Organització i arxiu de documents

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements per a la gestió, tractament i arxiu dels documents a les oficines, d’acord amb el Sistema de Gestió Documental de l’Ajuntament de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Organització i tractament d'imatges digitals i la geolocalització

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements i  les habilitats per gestionar les col·leccions fotogràfiques, cartogràfiques i iconogràfiques digitals dels centres d`arxiu.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector: Recursos
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Outlook Web Acces

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Adquirir coneixements i habilitat en l’ús del programa gestor de correu electrònic.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Parlar en públic

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar estratègies i eines de comunicació efectiva i persuasiva a l`hora de parlar en públic.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Perifèrics adaptats

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Saber incorporar perifèrics adaptats a les aules multimèdia.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Persones grans: prospectiva i estratègia Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer els mètodes que es faran servir en el projecte "Persones grans: prospectiva i estratègies"

 

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Pla d`emergències

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Obtenir coneixements sobre el Pla d`emergències de la dependència.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Planificació i gestió de projectes

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer els elements imprescindibles per al disseny i la planificació de qualsevol tipus, i aprofundir en les diferents tècniques de gestió i execució. Alhora s'utilitzaran les eines informàtiques més avançades per millorar i facilitar aquest procès a través dels programes informàtics existents.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Plans d`emergència

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements bàsics per actuar davant d`una situació d`emergència en el treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Plans estratègics i anàlisi de viabilitat

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Assolir els coneixements sobre la realització i el control de qualitat de plans estratègics que pugin realitzar les diverses empreses municipals o participades per l'Ajuntament de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector: Economia i Promoció Econòmica
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Plataformes elevadores

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Assolir els coneixements i habilitats necessàries pel correcte funcionament i maneig de la plataforma elevadora amb les seves mesures i sistemes de seguretat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Polítiques de col·lecció

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conéixer els recursos d`informació digitals bàsics per a un bon servei de referència.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Preparació de visites escolars

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Aquirir eines per a dissenyar visites i activitats adaptades al currículum de competències.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Preparació i resposta en cas d’emergència

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer els recursos de l`organització i els mètodes d`actuació davant situacions d`emergència.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Preparació i seguiment de contractes per a la gestió d'equipaments

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu

Adquirir els coneixements i disposar de les eines necessàries per elaborar els informes justificatius de contractació i els plecs de prescripcions tècniques, i  per fer el seguiment i control de l'execució dels contractes de gestió d'equipaments.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Preparació per a una jubilació activa

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Donar resposta a la necessitat d`informació de les persones que es desvinculen de l`Organització per jubilació
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Preparació per al treball: estiraments i escalfaments

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Aprendre una taula d`escalfaments i estiraments com a preparació prèvia al treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Preparació, seguiment de contractes i redacció de plecs per a contractes de gestió d'obres i serveis de manteniment

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements i disposar de les eines necessàries per a elaborar els informes justificatius de contractació i els plecs de prescripcions tècniques, i per fer el seguiment i control de la correcta execucció dels contractes d'obres i de manteniment d'edificis.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Presa de decisions i generació d'alternatives

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Millorar la confiança i influència de les persones en la presa de decisions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Presentacions efectives en PowerPoint

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Aprofundir en les funcions avançades de Power Point, per a la realització de presentacions efectives.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Presentacions efectives: transmetre idees clau

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Saber destriar la informació més rellevant per fer una presentació efectiva i eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Prevenció en oficines

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer els riscos laborals i les mesures preventives en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Primers auxilis

Calendari
 
Objectiu
 • Adquirir coneixements que permetin donar resposta eficaç, com a no sanitari, a les situacions d`emergència.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Consorci d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Procediment administratiu

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer les eines procedimentals bàsiques de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC).
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Procediments d'extinció en instal·lacions, construccions i vehicles.

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Millorar els coneixements i les habilitats per unificar els sistemes de treball i la presa de decisions en els incendis.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Procediments d'extinció en situacions de risc químic i instal·lacions.

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Millorar els coneixements i les habilitats per unificar els sistemes de treball i la presa de decisions en els incendis.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de comandament de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Procediments d'extinció en situacions de risc químic, instal·lacions i autoprotecció sanitària.

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Millorar els coneixements i les habilitats per unificar els sistemes de treball i la presa de decisions en els incendis.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Procediments IRIS interns

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer els procediments i funcionaments intern d` IRIS.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Propietat intel·lectual

Calendari
 
Objectiu
 • Conèixer la legislació sobre propietat intel·lectual i la incidència en la gestió cultural.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Protecció de dades

Calendari
4t trimestre
Objectiu

 

 • Adquirir els coneixements jurídics bàsics vinculats a la protecció de dades per desenvolupar les tasques en el lloc de treball habitual.

 

Adreçat a:
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Protocol de precintes

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Establir les pautes d'execució per aplicar el precinte en les diferents situacions en que la llei ho permet
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Qualificació dels contractes: contractes de serveis i de gestió de serveis públics

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Identificar els elements definidors del contracte de serveis i del contracte de gestió de serveis públics, segons els quals es podrà determinar la naturaleza jurídica d'un contracte i, en conseqüència, el seu règim juridic
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció d'informes tècnics

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer les principals tècniques per compondre i redactar correctament informes tècnics.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció d'informes tècnics per a personal de mercats

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Redactar amb correcció informes i documents tècnics especialitzats
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció de documents accessibles

Calendari
4t trimestre
Objectiu

Adquirir coneixements per alaborar documents accessibles.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Persones amb discapacitat
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció d`informes i resolucions

Calendari
3r trimestre
Objectiu

Redactar amb correcció informes i documents tècnics especialitzats

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Hisenda
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Reglament d'aplicació de la Llei de jubilació

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer les novetats en l`aplicació de la Llei 27/2011 relativa a jubilació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Serveis Generals
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Regulació d'emocions (II): habilitats i estratègies

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Saber detectar les situacions de descontrol emocional i adquirir tècniques d'ajuda.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Agència de Salut Púlbica de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Rescat en alçada

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Entrenar en maniobres bàsiques de seguretat en situacions que impliquin rics de caiguda.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Rescat en estructures col.lapsades

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Aprendre les actuacions bàsiques d`estabilització i càrregues en estructures colapsades i l'ús dels equips de protecció individuals (EPI).
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Riscos generals i específics (risc biològic)

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer els riscos del lloc de treball i les mesures a adoptar
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Agència de Salut Púlbica de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Riscos d’exposició al soroll i vibracions

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer els riscos laborals i les mesures preventives en l`exposició al soroll i les vibracions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Riscos generals i específics (risc biològic)

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer els riscos del lloc de treball i les mesures a adoptar en cas de risc biològic.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Agència de Salut Púlbica de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Secretariat de direcció

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar les habilitats i actituts més adequades en les funcions de secretariat de direcció. Conèixer les expectatives més freqüents de la funció directiva, les conductes més eficients i les tècniques d`ajuda en el dia a dia.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Districte: Tots els districtes
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Seguretat en talussos

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer els riscos laborals i les mesures preventives en el treball en talussos.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Sensibilització sobre la detecció i intervenció en situacions de maltractament a les persones grans

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer el protocol de detecció i intervenció previst en aquestes situacions
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Sessions de prevenció de mal d`esquena

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir tècniques per prevenir el mal d`esquena
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Agència de Salut Púlbica de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Sessions informatives per a delegats i delegades sindicals

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements per a millorar la tasca dels delegats i delegades sindicals
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Sessions sobre risc químic

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer els riscos biològics en el treball diari dins del laboratori de microbiologia
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Agència de Salut Púlbica de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Supervisió de projectes grupals

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Donar suport tècnic als professionals que realitzen projectes grupals i comunitaris: resolució de dificultats puntuals en alguna fase del projecte, assessorament metodològic i formació en base a la pràctica
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Supervisió externa dels equips de CSS

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Crear un espai periòdic de creixement de l`equip professional on es pugui reflexionar sobre les diverses intervencions com a grup
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Suport vital bàsic i desfibriladors

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer l`actuació bàsica en emergències en via pública, els mitjans assistencials disponibles i l`aplicació bàsica de resucitador cardiopulmonar (RCP) i  desfibrilador extern automatitzat (DEA).
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport de cossos especials
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Taller de funcionament d`un curs

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Aprendre com ens comuniquem i aprenem en l’Entorn Virtual d’Aprenentatge de l’Ajuntament de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per

Tècniques de control davant situacions estressants

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Aprendre tècniques de distància emocional per prevenir situacions estressants
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector: Recursos
Direcció: Direcció Atenció a la ciutadania
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Tècniques de treball en equip

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu

Utilitzar eines i procediments per augmentar la capacitat de cooperació i coordinació dins de l`equip

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treball col·laboratiu: beneficis i rols

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer els beneficis i les utilitats del treball col·laboratiu.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treball en equip

Calendari
 
Objectiu
 • Adquirir eines i procediments per augmentar la capacitat de cooperació i coordinació dins de l`equip.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treball en equip per les escoles bressol

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Desevolupar la visió sistèmica per ampliar i prendre consciència de l`equip de treball i de la necessitat d`una relació fluïda i de col·laboració.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treball en equip per les escoles de música

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir eines per facilitar i fomentar el treball entre equips d`iguals i entre l`alumnat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treball en equips transversals

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar la capacitar de coordinació i treball eficaç en equips transversals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treball per projectes

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer tècniques i habilitats per treballar per projectes.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Utilització i maneig de motoserres

Calendari
 
Objectiu
 • Assolir els coneixements i habilitats necessàries pel correcte funcionament i maneig de la motoserra amb les mesures de seguretat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Viquipèdia

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer com funciona la Viquipèdia.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Organisme públic / consorci: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Visió General SAP, navegació i consultes de pantalles

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i competències tècniques sobre la nova eina de gestió tributària.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Hisenda
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Visio: eines que ajuden a programar

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer l'aplicació gràfica i de dibuix que ens ajudi a visualitzar, explorar i comunicar informacions complexes.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per