Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències

Accions formatives i de desenvolupament 2014

Les accions formatives i de desenvolupament es dirigeixen a tot el personal de l’organització: sectors, districtes, organismes autònoms i ens instrumentals de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta imatge es mostra el resum del nombre d'accions organitzades per valors, eixos i a qui va adreçat. A continuació podeu desplegar les accions formatives classificades per valors.

126 6 22 98 11 64 47 11 58 56 114 111 63 97 94 105

Programa classificat per valors corporatius any 2014

S'han trobat 126 accions formatives

Lideratge: una ciutat amb un fort lideratge i visió de futur

Liderar des de l'actitud

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Aconseguir un lideratge més eficaç amb habilitats, actituds i comportaments que generen automotivació, confiança, autonomia i responsabilitat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Autolideratge per gestionar situacions complexes

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu

Aprendre un mètode que permeti ampliar perspectives front diverses situacions del rol de comandament i les eines per gestionar les situacions bloquejades i contradictòries.

Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

El lideratge en un context de gestió del canvi

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Reflexionar sobre les claus de la direcció d'equips i persones a partir de les variables que caracterítzen el moment actual.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Gestió del canvi Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Identificar i saber comunicar una situació de canvi i les implicacions en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Sessions de desenvolupament
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Lideratge i direcció: habilitats bàsiques

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Millorar l'autoconeixement i l’autoregulació en l’àmbit professional.
 • Aplicar les habilitats personals que permeten liderar-se un mateix.
 • Practicar amb èxit l’escolta activa i l’empatia.
 • Liderar amb èxit persones i equips de treball.
 • Gestionar amb eficàcia i eficiència els projectes de l’àmbit professional.
 • Exercir un estil de lideratge constructiu i positiu, basat en l’assertivitat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
 
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Mestratge en direcció pública local Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Millorar la capacitació per a l’exercici de la direcció pública professional a l’Ajuntament de Barcelona gràcies a l’ampliació de coneixements teòrics, conceptuals, metodològics, pràctics i actitudinals sobre la funció directiva.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Mestratge
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Proximitat: una ciutat més justa, propera i amigable

Accessibilitat i usabilitat en continguts Web Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i habilitats pel manteniment o construcció de llocs Web.  utilitzant les Pautes d’ Accessibilitat  del Web (WCAG ) 2.0.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Acompanyament al desenvolupament desl equips Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Donar suport als equips de treball dels centres per a la millora de les seves dinàmiques professionals i relacionals
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de secció | Personal directiu
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Sessions de desenvolupament
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Atenció a la ciutadania: focus al rol administratiu

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar les habilitats i actituts adequades per actuar com a administració, en una funció reguladora o sancionadora.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Atenció a la ciutadania: focus al rol sancionador Recursos Humans i Organització

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar les habilitats i actituts adequades per actuar com a administració, en una funció reguladora o sancionadora.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Atenció a la diversitat cultural Recursos Humans i Organització

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Proporcionar el marc de referència en polítiques públiques interculturals: el Programa BCN Interculturalitat
 • Reflexionar sobre els conceptes de cultura i diversitat , des d’una concepció integral de diversitat.
 • Analitzar els processos de creació i potenciació d'estereotips, rumors i prejudicis.
 • Oferir eines pràctiques per a la gestió i el tractament de la diversitat, els estereotips i els rumors en la nostra tasca com a professionals de l’administració pública.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Atenció grupal (formació bàsica) Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Introduir als participants en la pràctica de la intervenció grupal
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Com incorporar la perspectiva intercultural als nostres projectes Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Proporcionar el marc de referència en polítiques públiques interculturals a Barcelona: el Programa BCN Interculturalitat
 • Incorporar la perspectiva intercultural com a model de gestió de la diversitat en el nostre àmbit.
 • Desenvolupar competències i habilitats que permetin una gestió eficient de la diversitat
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per
Formació Transversal

Dinàmiques de treball grupal Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Aprofundir en les diferents metodologies de l'atenció grupal
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Eines d'acompanyament al canvi: la conversa transformadora-linguïstica, emocional i corporal Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Donar a conèixer els eixos de la conversa transformadora i com portar-los a la pràctica professional.
 • Aportar tècniques per a que, en cada trobada, l'usuari es porti un guany, com així també, el professional.
 • Facilitar estratègies que permetin al professional re-centrar la intervenció.
 • Practicar per a tenir en compte les emocions de l'usuari i del professional en la conversa i la seva canalització, profitosa per a tots dos.
 • Apreciar la utilitat de registrar la corporalitat en una conversa poderosa.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

El professional de serveis socials davant de conductes agresives Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Millorar les competències necessàries per afrontar i superar situacions de violència i/o agressives
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Els infants i adolescents com a subjectes de la intervenció (II) Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer estratègies i tècniques per a l’abordatge i la implementació de plans de millora individuals i grupals amb infants i adolescents.
Adreçat a:
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Els infants i adolescents com a subjectes de la intervenció (I) Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Reforçar la funció educadora i de referent de l’infant o adolescent per part de l’educador/a social, esdevenint un nucli central de la seva intervenció.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Escolta activa i models mentals Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Augmentar la capacitat per entendre i comprendre les raons de l`altre.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Escoltar i argumentar com a base de la relació interpersonal Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer estratègies per l`escolta activa i l`argumentació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Intervenció amb infants i adolescents i amb les mares en situacions de violència masclista Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Formar els i les professionals dels centres de serveis socials per implementar el model definit d’intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista des dels serveis socials públics de la ciutat de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Les xarxes socials en el context de l'Educació social Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Utilitzar les xarxes socials per millorar la pràctica professional
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Conferència
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Les xarxes socials en el context de l'Educació Social (aprofundiment) Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Utilitzar les xarxes socials per millorar la pràctica professional
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

L`equip davant les agressions Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
1r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements i habilitats per actuar en situacions de violència i/o d`agresió a un dels seus membres i donar resposta com a equip
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Mesures d'abordatge d'infants i adolescents afectats per la violència masclista Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer la mesura de govern sobre intervenció en violència masclista que afecta infants i adolescents
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de secció
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Novetats de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Formar als professionals que s’incorporen a l’equip central de Dependència en Coneixements i Habilitats necessàries per a desenvolupar les seves funcions
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Tècniques d'acompanyament en el canvi Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Millorar les nostres capacitats en l’acompanyament i el suport emocional als usuaris, facilitant la motivació pel canvi i per la consecució dels objectius del pla de treball
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Tècniques de control davant situacions estressants Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Aprendre tècniques de distància emocional per prevenir les situacions estressants.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Eficiència: una ciutat amb una gestió més eficient i coordinada

Actualització jurídica i normativa

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar coneixements jurídics i normatius en relació a llicències i inspeccions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Actualització legislativa i organitzativa : el protocol de criteris de cribatge abans d’iniciar un procés de modificació de la capacitat Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer noves normatives, nous procesos o nous aplicatius que s'incorporin i siguin necessaris i d'aplicació a la feina professional
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Administració i gestió de personal

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir i/o actualitzar els coneixements en matèria de funció pública local.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Aplicació Ariadna

Calendari
1r trimestre | 4t trimestre
Objectiu

Coneixements de gestió del sistema Ariadna.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Aplicació de Guals

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió del programa de Tramitació de Llicències Via Pública.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Hisenda
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació E-contractes

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió del sistema E-Contractes.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Recursos | Habitat Urbà
Direcció: Direcció Serveis Generals
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Aplicació E-Factura

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió del programa E-Factura.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Recursos
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Serveis Socials
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació ePagament

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió del programa E-Factura.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Recursos
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Serveis Socials
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació Hosts de consulta

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de consulta dels Hosts vigents.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Aplicació SAP RH

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió del sistema SAP, en el mòdul RH
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Direcció: Direcció Serveis Generals
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació Vista

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements i l'ús de les eines gràfiques corporatives d'àmbit ofimàtic com a mitjà per millorar i augmentar la capacitat de resposta del personal davant les noves demandes d'informació territorial gràfica.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament
Districte: Tots els districtes
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicatiu SAP EFP

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu

Ampliació de coneixements en l'aplicatiu SAP EFP

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Consorci d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Institut Municipal de Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Eix estratègic
 
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Autogestió del lloc de treball: organització del treball personal i la gestió del temps Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir habilitats i conèixer tècniques per a l'organització del treball personal i la gestió del temps en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Consorci d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Institut Municipal de Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Avaluació de l`impacte i transferència de la formació Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer recursos i eines per avaluar la transferència de la formació en el lloc de treball
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Clarificant el rol i les eines per treballar en equip Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Augmentar la nostra capacitat d`influència dins d`un equip de treball per assolir conjuntament els objectius comuns.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Competències digitals Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Identificar recursos i serveis que aporten les TIC i Internet per aplicar-los a la gestió de la feina i fer-ne un ús eficient i segur.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Comunicació escrita I: recursos lingüístics, fraseologia i correccions més freqüents. Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer i utilitzar els diferents recursos lingüístics per millorar la comunicació escrita.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per
Formació Transversal

Comunicació escrita II: redacció de documents administratius Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer i aplicar l`estructura correcta dels documents administratius.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Comunicar en públic: habilitats i continguts Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer tècniques i habilitats per les presentacions en públic.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Conducció de reunions efectives Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer les habilitats bàsiques per utilitzar dinàmiques grupals amb la finalitat de conduir reunions de forma productiva.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Conducció grups terapèutics en l'atenció precoç Institut Municipal de persones amb discapacitat

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Millorar l'eficiència de l'atenció terapeutica dels  tècnics d'atenció directe en metodologies d'atenció grupal
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Persones amb discapacitat
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Contractació pública socialment responsable Recursos Humans i Organització

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Exposar el concepte de contractació pública socialment responsable.
 • Detallar la normativa de contractes públics referent a criteris socials en l'àmbit comunitari, estatal i autonòmic.
 • Aplicar les clàusules socials en les licitacions municipals d'acord amb la Mesura de Govern de l'Ajuntament de Barcelona aprovada en sessió plenària de 15 de març de 2013.
 • Proporcionar materials de referència a les persones participants.
 •  Debatre dubtes, dificultats i qüestions més problemàtiques.

 

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Districte: Tots els districtes
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Contractes del sector públic Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir i/o actualitzar els coneixements en matèria de contractació del sector públic.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Criteris de valoració, fòrmules de temeritat i supòsits de modificació dels contractes Recursos Humans i Organització

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer quins criteris de valoració objectius i subjectius cal aplicar segons la tipologia dels contractes
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Consorci d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Institut Municipal de Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Desenvolupament d'habilitas directives Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
 
Objectiu
 
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de secció | Personal directiu
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Direcció i gestió de projectes amb Microsoft Project Recursos Humans i Organització

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir  els coneixements i els recursos necessaris per realitzar les planificacions, seguiments i tancaments de projectes assistits per un suport informàtic, en concret Microsoft Project
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per
Formació Transversal

E-contractes

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
 • Coneixements bàsics de gestió del sistema E-Contractes.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

E-pagament

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Actualitzar els coneixements de gestió de l¡aplicació e-Pagament.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Recursos
Organisme públic / consorci: Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Serveis Socials
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines i tècniques de la teoria de la vinculació Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer i aprofundir en les diferents eines i  tècniques de la teoria de la vinculació per aplicar en el disgnòstic i tractament amb famílies i menors.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Eines i tècniques diagnòstiques amb menors (Aprofundiment) Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer tècniques i instruments concrets per les exploracions i tractaments amb infants.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

El món de l'Access Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les possibilitats que ofereix Ms Access per explotar la informació de les bases de dades.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

El món de l'Excel Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les possibilitats que ofereix Ms Excel per elaborar fulls de càlcul.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

El món del PowerPoint Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les possibilitats que ofereix Ms PowerPoint per elaborar presentacions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

El món del Windows 7 Office 2010 Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les funcions dels sistema operatiu Windows 7 i l`aplicatiu Office 2010.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

El món del Word Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les possibilitats que ofereix Ms Word per elaborar diferents tipus de documents.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

El recurs especial en matèria de contractació Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer les característiques del recurs especial en matèria de contractació

 

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Consorci d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Institut Municipal de Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció: Direcció Serveis Generals | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

El treball a l'EAIA des de la teoria del vincle afectiu Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer i aprofundir en les diferents eines i tècniques de la teoria de la vinculació per aplicar en el diagnòstic i tractament amb famílies i menors, des del context EAIA, i la seva aplicació en recerca i intervenció amb famílies.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Elaboració de memòries de programes pressupostaris Recursos Humans i Organització

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer els aspectes bàsics per a l'elaboració d'una memòria de programa pressupostari com a eina per poder relacionar els recursos econòmics amb el productes, serveis i resultats esperats.
 • Conèixer el paper que juguen les memòries de programa dins del cicle pressupostari del Pressupost Executiu.
 • Conèixer els requeriments i orientacions tècniques pel que fa a l’emplenament dels diferents apartats i camps de les memòries de programa (actuacions, indicadors,...)
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Elaboració de memòries i informes Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Redactar amb correcció memòries i informes especialitzats.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Semipresencial
Finançat per
Formació Transversal

Ergonomia en oficines Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Identificar els riscos en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Recursos
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Espais d'aprenentage pels professionals de la psicologia Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Facilitar espais de reflexió i intercanvi d'experiències al col·lectiu de psicòlegs/gues
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Espais d'aprenentage pels professionals de les Unitats de Primera Atenció (UPA) Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Facilitar als professionals de les Unitats de Primera Atenció espais de reflexió i intercanvi d'experiències
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Excel 2010 (nivell mig) Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements específics del funcionament d'Excel 2010.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per
Formació Transversal

Fer preguntes efectives Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
 • Dominar l`ús de les preguntes per obtenir i interpretar la informació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Formació d'acollida a professionals de l'EAIA. Treballar a un EAIA? Què cal saber? Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer les eines metodològiques i teòriques necessaries per desenvolupar l'encàrrec de valoració de situacions de risc i desemparament
Adreçat a:
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Formació jurídica per a no juristes Recursos Humans i Organització

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements per interpretar documents jurídics en l´àmbit d`actuació del servei
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Consorci d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Institut Municipal de Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Gestió cívica: conceptualització i praxis Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu

Reforçar el coneixement del marc jurídic, de participació i aprofundir en la praxis de la Gestió Cívica d’acord amb les noves bases i conceptualització.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
 
Finançat per
Formació Específica

Gestió de conflictes Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer les eines i adquirir les habilitats per una bona gestió del conflict amb l'equip
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Gestió del coneixement i experiències Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer les metodologies de treball per impulsar projectes de gestió del coneixement.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Semipresencial
Finançat per
Formació Transversal

Gestió del temps i els resultats

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu

Conèixer eines i adquirir habilitats per optimitzar l`eficiència i l`eficàcia en el lloc de treball.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per
Formació Transversal

Gestió dels riscos de corrupció: una responsabilitat directiva Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Sensibilitzar-nos que els valors ètics es construeixen en l'activitat diària en qualsevol entorn i àmbit en el qual ens movem com a professionals del sector públic.
 • Identificar la responsabilitat que tenim com a directius sobre la integritat professional del nostre equip i la contribució del nostre lideratge a l'ètica institucional de la unitat/organització on treballem.
 • Disposar d'algunes eines contra la corrupció, mitjançant el diagnòstic de riscos i l'aplicació de plans d'acció preentius i contingents.

 

Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció | Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Gestió econòmica per a no economistes Recursos Humans i Organització

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements de gestió econòmica bàsica per desenvolupar les tasques en el lloc de feina habitual.

 

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Habilitats i tècniques per a secretaris i secretàries Recursos Humans i Organització

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Reflexionar sobre el rol del professional en secretariat de direcció i potenciar-ne les habilitats positives i comunicatives.
 • Saber aplicar eines de comunicació eficaç amb el personal directiu i amb altres col·lectius destinataris.
 • Controlar situacions difícils i desenvolupar habilitats interpersonals que millorin les relacions en l'organització.
 • Aplicar tècniques d'organització del treball i entrenar situacions reals i casos pràctics.

 

 

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Innovació i creativitat per a equips de treball Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Aprendre les claus per a generar idees en equip per aportar singularitat i valor afegit en productes, serveis o processos.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Integració i descentralització de la prevenció de riscos laborals a l`Ajuntament de Barcelona Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les novetats en matèria de prevenció de riscos laborals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Recursos
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Intel·ligència competitiva Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Conèixer un mètode sistemàtic de planificació, recuperació, anàlisi, arxiu i distribució de la informació sobre l'entorn extern orientat a la millora de la competitivitat de les empreses i organitzacions ".
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Seminari
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

La comunicació en situacions complexes i la negociació Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar competències comunicatives i estratègies de comunicació i negociació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

La intel·ligència emocional a les organitzacions Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer tècniques i recursos per gestionar positiva i ecològicament les nostres emocions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (bàsic) Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer  els aspectes legals i tècnics exigits per la Llei de Protecció de Dades de Caràcter personal en l'Administració local, per a procedir a una correcta avaluació del nivell de risc existent.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal de suport de cossos especials | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal de comandament de cossos especials
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal. ( Aprofundiment) Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Coneixer, identificar i anàlitzar la normativa específica i els principis aplicables de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de  caràcter Personal a l’àmbit de la gestió pública de l’Ajuntament.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de secció | Personal de comandament de cossos especials
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal. Atenció al Públic Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Coneixer la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD, especialment els drets de la ciutadania en relació a la gestió de les seves dades).
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Manipulacions de càrregues Agència de Salut Pública de Barcelona

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements per manipular càrregues
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Agència de Salut Púlbica de Barcelona
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Mapes mentals Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Analitzar i transmetre conceptes, idees, plans i projectes de forma eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Mapes mentals: potenciar el pensament i organitzar la informació Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Classificar les formes d’organització de la informació en mapes mentals i conceptuals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Metodologies participatives per a la gestió del coneixement Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Aprofundir en el coneixement i aplicació de metodologies participatives  per a la gestió del coneixement
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció: Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Microstation

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu

Adquirir coneixements de MicroStation v8 en 2D per a treballar en la producció i la gestió de la informació gràfica.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Parcs i Jardins
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Ms Excel 2010 (nivell inicial) Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer el funcionament bàsic dels fulls de càcul.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal de suport de cossos especials | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal de comandament de cossos especials | Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Ms Power Point 2010 (nivell inicial) Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer el funcionament bàsic del Power Point.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal de suport de cossos especials | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal de comandament de cossos especials | Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Ms Word 2010 (nivell inicial) Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Conèixer les opcions bàsiques del Word 2010.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal de suport de cossos especials | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal de comandament de cossos especials | Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Networking Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Crear, gestionar, ampliar i mantenir la teva xarxa de contactes, via on-line (virtual: xarxes socials, xarxes professionals, IM, Blog, Web, etc.).
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Novetats del règim jurídic i el procediment de les administracions publiques de Catalunya

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Conèixer el contingut de la llei 26/2010 de Règim jurídic i el procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per

Novetats legislatives en matèria de contractació pública Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer els canvis legislatius en matèria de contractació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal directiu
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Consorci d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Institut Municipal de Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Outlook Web Acces Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Adquirir coneixements i habilitat en l’ús del programa gestor de correu electrònic.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Planificació i gestió de projectes Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer els elements imprescindibles per al disseny i la planificació de qualsevol tipus de projecte, i aprofundir en les diferents tècniques de gestió i execució.
 • Conèixer les eines informàtiques més avançades per millorar i facilitar aquest procès a través dels programes informàtics existents.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per
Formació Transversal

Plans d`emergència Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements bàsics per actuar davant d`una situació d`emergència en el treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Recursos
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Preparació i seguiment de contractes per al personal tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori Gerència Adjunta de Coordinació Territorial

Calendari
4t trimestre
Objectiu

Adquirir els coneixements i disposar de les eines necessàries per elaborar els informes justificatius de contractació i els plecs de prescripcions tècniques, i per fer el seguiment i control de l'execució dels contractes de gestió d'equipaments.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Preparació, seguiment de contractes i redacció de plecs per a contractes de gestió d'obres i serveis de manteniment Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Adquirir els coneixements i disposar de les eines necessàries per a elaborar els informes justificatius de contractació i els plecs de prescripcions tècniques, i per fer el seguiment i control de la correcta execucció dels contractes d'obres i de manteniment d'edificis.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Presa de decisions i generació d'alternatives

Calendari
1r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Millorar la confiança i influència de les persones en la presa de decisions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Presentacions efectives en PowerPoint Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Aprofundir en les funcions avançades de Power Point, per a la realització de presentacions efectives.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Principals elements del sistema d'elaboració del pressupost en el model de pressupost executiu Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre
Objectiu

Conèixer els nous elements i procediments del procés d'elaboració del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Direcció: Direcció Serveis Generals
Eix estratègic
 
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Procediment administratiu

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu

Conèixer les eines procedimentals bàsiques de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC).

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Específica

Procediment de contractació Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer la tramitació dels diferents contractes administratius municipals, segons s’adjudiquin per procediment obert, negociat amb i sense publicitat, restringit, etc.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Direcció: Direcció Serveis Generals | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Programa formatiu i de desenvolupament per Caps de Llicències i Inspeccions de districtes Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer millor en què consisteix el rol de responsable d'equip
 • Conèixer eines per a un major grau d'influènica i de persuasió
 • Conèixer la diferència entre grup de treball i treball en equip.
 • Millorar la interlocució amb els diferents agents interns i externs.
 • Saber com gestionar conflictes
 • Conèixer les bases per ser proactiu
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Programa formatiu i de desenvolupament per gabinet d'Alcaldia Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre
Objectiu

-Explorar les habilitats bàsiques de la comunicació interpersonal per aconseguir una comunicació que ens connecti amb els demés i ens propiciï relacions de cooperació i confiança.

-Introduir el model d'Estils Relacionals com a metodologia per conèixer els nostres interlocutors i adaptar la nostra comunicació a ells, de forma que sigui més efectiva i persuasiva.

-Conèixer com funciona i com reacciona el nostre cervell davant de situacions estressantsi desenvolupar estratègies i tècniques anti-estrès.

-Assolir un major nivell de competència en comunicació escrita reforçant els coneixements existents i unificant l'estil de comunicació.

-Millorar les habilitats de planificació i organització del treball per a potenciar la eficàcia i la eficiència dels processos.

-Explorar els diferents estadis pels que passen els grups, identificar l'estadi actual del grup i proposar diferents dinàmiques per fer créixer el grup en confiança i cohesió.

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Cap de departament
Sector: Recursos
Direcció: Direcció Serveis Generals
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Protocol de tramitació de projectes i seguiment d'obres Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer els trets fonamentals del protocol.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció | Personal directiu
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Qualificació dels contractes: contractes de serveis, de gestió de serveis públics i d'obres

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Identificar els elements definidors del contracte de serveis i del contracte de gestió de serveis públics, segons els quals es podrà determinar la naturaleza jurídica d'un contracte i, en conseqüència, el seu règim juridic
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció d'informes tècnics Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre
Objectiu
 • Redactar amb correcció informes de serveis tècnics.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Riscos derivats de les visites a obra Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer la prevenció derivada de la visites a obres.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Recursos | Habitat Urbà
Direcció: Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
 
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Secretariat de direcció Recursos Humans i Organització

Calendari
4t trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar les habilitats i actituts més adequades en les funcions de secretariat de direcció. Conèixer les expectatives més freqüents de la funció directiva, les conductes més eficients i les tècniques d`ajuda en el dia a dia.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Districte: Tots els districtes
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut de Cultura de Barcelona | Institut Municipal d’Educació de Barcelona | Consorci d’Educació de Barcelona | Institut Municipal d’Hisenda | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | Institut Barcelona Esports | Institut Municipal de Serveis Socials | Institut Municipal de Persones amb discapacitat | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Institut Municipal d’Informàtica | Institut Municipal d’Urbanisme | Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida | Patronat Municipal de l’Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Institut Municipal de Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció: Totes les direccions de districte
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Sistema municipal d'ordenació de l'autoprotecció (SOAP) Gerència Adjunta de Coordinació Territorial

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Conèixer el SOAP: decrets i motius
 • Conèixer el marc de referència dels SOAP ( decrets i carta municipal)

 

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Direcció: Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Píndola
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Taller de contrast de la reflexió estratègica sobre serveis socials per a les persones grans a Barcelona

Calendari
1r trimestre
Objectiu

 

 • Presentar i valorar conjuntament el resultats provisionals de la reflexió estratègica sobre serveis social per a les persones grans a Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Districte Ciutat Vella | Districte Eixample | Districte Sarrià-Sant Gervasi | Districte Gràcia | Districte Horta-Guinardó | Districte Nou Barris | Districte Sant Andreu | Districte Sant Martí
Sector: Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Direcció: Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per

Taller de funcionament d`un curs Recursos Humans i Organització

Calendari
Tot l'any
Objectiu
 • Aprendre com ens comuniquem i aprenem en l’Entorn Virtual d’Aprenentatge de l’Ajuntament de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
Virtual
Finançat per
Formació Transversal

Taules dinàmiques (ms excel 2010) Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Saber treballar amb taules dinàmiques.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Taller
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Tècniques d'avaluació de les accions comunitàries Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari
3r trimestre
Objectiu
 • Conèixer la metodologia i les eines per a l’avaluació de les accions comunitàries que es duen a terme als CSS
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / consorci: Institut Municipal de Serveis Socials
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Específica

Tècniques de treball en equip Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Utilitzar eines i procediments per augmentar la capacitat de cooperació i coordinació dins de l`equip
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Treball en equips transversals Recursos Humans i Organització

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 • Desenvolupar la capacitar de treballar eficaçment entre equips, col·laborant per aconseguir els objectius comuns i fomentar la productivitat i un clima de treball estimulant.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Ús de la base de dades de El Derecho Recursos Humans i Organització

Calendari
3r trimestre
Objectiu

Conèixer les potencialitats de la base de dades jurídiques d'ús corporatiu El Derecho

Adreçat a:
Personal destinatari: Personal tècnic | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per
Formació Transversal

Word 2010 (nivell mig) Recursos Humans i Organització

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
 • Adquirir coneixements específics del funcionament de Word 2010.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Personal tècnic | Personal de gestió de projectes
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Organisme públic / consorci: Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció: Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sector
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
Curs
Modalitat
Semipresencial
Finançat per
Formació Transversal