Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències

Accions formatives i de desenvolupament 2015

Les accions formatives i de desenvolupament es dirigeixen a tot el personal de l’organització: sectors, districtes, organismes autònoms i ens instrumentals de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta imatge es mostra el resum del nombre d'accions organitzades per valors, eixos i a qui va adreçat. A continuació podeu desplegar les accions formatives classificades per valors.

231 13 147 69 100 96 150 104 97 76

Programa classificat per eixos estratègics any 2015

S'han trobat 230 accions formatives

 

"Treballar a un EAIA? Qué cal saber?" Formació acollida a professionals EAIA de recent incorporació

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Dotar als professionals de nova incorporació als EAIA, tant de l'escenari, com de les eines metodològiques i teòriques necessaries per desenvolupar l'encàrrec de valoració de situacions de risc i desemparament. - Introduir als nous professionals
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
 
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicatius de serveis socials

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Facilitar la formació instrumental bàsica i imprescindible sobre els aplicatius informàtics que s'utilitzen en l'entorn laboral del/la professional. Aquest curs s'adreça exclusivament a les persones que s'incorporen a l'IMSS per primera vegada i s'inclo
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Eix estratègic
 
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
 
Finançat per

Millora de competències i funcions

Actuació davant el maltractament a les Persones Grans. Direccions de CSS

Calendari
1r trimestre
Objectiu
1. Sensibilitzar entorn l’especificitat de l’actuació i conèixer els principals conceptes relacionats amb la prevenció, detecció i atenció dels casos de maltractaments a les persones grans (MPG. 2. Capacitar el perfil directiu per a la correcta aplicaci
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actuació davant el maltractament a les Persones Grans. Psicòlegs i psicòlogues

Calendari
2n trimestre
Objectiu
En el context de la posta en marxa del Protocol d’actuació davant el maltractament a les persones gran: - adquirir coneixements i reflexionar entorn l’especificitat de l’actuació envers les persones grans en situacions de vulnerabilitat - reflexionar i
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actuació davant el maltractament a les Persones Grans. Treballadors/es socials

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Capacitar el perfil tècnic en Treball Social per a la correcta aplicació del nou Protocol: o
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actualització tributària

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Actualitzar la teoria de règim tributari amb els procediments corresponents, des que s'origina el deute fins a la seva extinció
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Anglès

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
- Millorar habilitats comunicatives i fluidesa verbal en llengua anglesa
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació AUTORITAS

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Conèixer les funcionalitats de l’aplicatiu Autoritas i el funcionament de la PDA , així com l’estructura d’un expedient electrònic i la gestió de les diferents tasques que els siguin assignades a través de l’aplicatiu que els permeti desenvolupar les t
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació corporativa de tràmits i procediments "ITACA"

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Proporcionar coneixements sobre els conceptes bàsics del sistema i d'accessibilitat i consulta de l'aplicació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació de tramitacions de llicències d'activitats (dte.)

Calendari
 
Objectiu
 
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació de tramitacions de llicències d'activitats (via pública i guals)

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Emprar les diferents aplicacions necessàries per desenvolupar les tasques de tramitació tècnica dins de l'àmbit de llicències d'activitats, via pública i guals
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació de tramitacions de llicències d'obres

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Emprar les diferents aplicacions necessàries per desenvolupar les tasques de tramitació tècnica dins de l'àmbit de llicències d'obres
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació IRIS (nivell bàsic)

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Adquirir els coneixements bàsics de l'aplicació IRIS
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació IRIS (nivell mitjà)

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Adquirir coneixements de les polítiques de treball del sistema IRIS
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació SAP ECOFIN

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre a utilitzar l'aplicació corporativa per a la gestió economicofinancera SAP ECOFIN.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Atenció a la ciutadania

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
Conèixer diferents tècniques i habilitats d'atenció al ciutadà per gestionar situacions sense generar conflicte.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Atenció a la diversitat cultural

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer eines pràctiques per a la gestió i el tractament de la diversitat, els estereotips i els rumors en la nostra tasca com a professionals de l’Administració pública.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Atenció al Ciutadà i Qualitat de Servei

Calendari
3r trimestre
Objectiu
- Reflexionar sobre la qualitat com a característica inherent en la prestació d’un servei, posant especial èmfasi en la seva vessant relacional
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Classificació i organització de directoris electrònics

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Conèixer el sistema corporatiu d'Administració Integral de Documents i Arxius (AIDA) per a l'organització i la gestió dels documents ofimàtics de les oficines i de les carpetes en els directoris electrònics de la xarxa corporativa.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Com defensar idees. Aprenent a debatre i discutir positivament

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre a definir i estructurar idees per a que adquireixin més solidesa i aprendre a refutar idees descobrint els punts febles de les argumentacions de l'altra part.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Com delegar eficientment

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Desenvolupar les habilitats necessàries per cedir responsabilitats a la feina creant un bon clima de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Com incorporar la perspectiva intercultural en els nostres projectes

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Proporcionar el marc de referència en polítiques públiques interculturals a Barcelona: el Programa BCN Interculturalitat. Incorporar la perspectiva intercultural com a model de gestió de la diversitat en el nostre àmbit. Desenvolupar competències i habi
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Com relacionar-nos positivament amb diferents estils de persones

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer el model d'estil relacionals per adaptar la nostra comunicació als nostres interlocutors, de manera que sigui més efectiva i persuasiva.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Comunicació basada en termes jurídics amb relació a no lletrats

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre les estratègies per adaptar i traduir les necessitats tècniques i polítiques en actuacions, a partir de la identificació de la rellevància jurídica de la petició, les eines de què disposa i el resultat que se'n demana.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Comunicació escrita I: recursos lingüístics, fraseologia i correccions més freqüents

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer els recursos lingüístics disponibles a Internet per millorar la comunicació escrita en les tasques més habituals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Comunicació escrita II: redacció de documents administratius

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Reconèixer les principals característiques del llenguatge administratiu. Utilitzar adequadament la terminologia i la fraseologia pròpies d'aquest àmbit. Saber aplicar els criteris de redacció propis del llenguatge administratiu.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Virtual
Finançat per

Comunicació no violenta

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Fer una formació en profunditat d'aquesta metodologia creada pel Center for Non Violent Communication. Revisar els automatismes de la comunicació verbal, per poder detectar les causes de la violència. 5 tallers intensius d'iniciació, aprofundiment, medi
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Comunicar en públic: habilitats i continguts

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Desenvolupar les habilitats per comunicar amb eficàcia tant en àmbits interns (equips de treball, reunions...), com externs (presentacions davant d'audiències).
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Comunitat d'aprenentatge

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Iniciar el procés de transformació del Conservatori Municipal de Música de Barcelona (CMMB) en Comunitat d'Aprenentatge, d'acord amb el pla de formació establert pel Departament d'Ensenyament i el CREA (Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conducció de Reunions

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Identificar els elements clau de les reunions eficaces - Desplegar un ventall ampli d'eines i habilitats que garanteixin una preparació, convocatòria, participació productiva i ressolució eficaç de la reunió, implicant els participants en els resultats
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conducció Segura

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Fomentar un nou estil de conducció que permeti disminuir el consum de combustible de l'ordre del 15%. - Reduïr les emisions de gasos contaminants. - Millorar la seguretat vial
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Contractació

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
- Saber el significat i les conseqüències de l’externalització de serveis - Conèixer el procediment per iniciar un expedient de contractació - Preparar un plec de prescripcions tècniques - Aplicar tècniques de control d’execució dels contractes
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Creació d'infografies per transmetre informació de manera visual

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre a convertir una informació o idea en una imatge per facilitar- ne la comprensió.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

CRM: Eina de gestió de la relació i d'atenció amb el ciutadà

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Adquirir els coneixements i les habilitats per gestionar el sistema CRM com entorn unificat i integrat per informar, atendre i donar serveis de forma proactiva, personalitzada i eficient a la ciutadania.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

CSS Guinardó i la prevenció de les agressions

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Reflexionar i treballar el paper de l’equip i millorar les competències per a donar resposta a possibles agressions com equip
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

CSS Raval Sud i la prevenció de les agressions

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Reflexionar i treballar el paper de l’equip i millorar les competències per a donar resposta a possibles agressions com equip.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Curs avançat d'auditors interns

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per actuar com auditor intern del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Curs d'habilitats directives

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Millorar les habilitats directives del personal de comandament
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Curs de millora de tècniques de redacció

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Aprendre a redactar diversos tipus de textos des del punt de vista de la coherència, l’estructuració de les idees i l’adequació a la situació comunicativa. - Treballar les tècniques que intervenen en cada una de les fases de la comunicació escrita: la
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Curs de primers auxilis

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Formar els treballadors i treballadores en primers auxilis perquè puguin actuar en l'atenció immediata d'una persona que es pugui accidentar
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Curs d’especialització en energia per a tècnics de serveis socials

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Conèixer la distribució de l’ús d’energia a la llar - Aprendre a interpretar les factures de subministraments: electricitat, gas i aigua - Identificar les modalitats i tarifes de contractació - Identificar les situacions de pobresa energètica - Gestio
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Dades del SAP i Excel avançat

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Conèixer les possibilitats d'explotació de dades SAP (RH, EFP, RMP, PCM, BPC) i aprendre a treballar-hi amb eines d'Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Desenvolupament curricular, orientacions 0-3 i programació

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Reflexionar sobre el paper de l'educador i el paper de l'equip. La intervenció dels adults envers els infants.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Direcció d'Escoles Bressol

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Capacitar al personal de direcció d'escoles bressol per dur a terme les funcions i tasques pròpies del lloc de treball.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Direcció i Motivació d'Equips

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Desenvolupar els pilars de la direcció d’equips - Afermar el propi rol, adoptant-ne les eines bàsiques - Desplegar estratègies de gestió de canvis, gestió del talent i comunicació per garantir la motivació de totes les persones
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Direcció per projectes en la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Calendari
2n trimestre
Objectiu
 
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Disseny i desenvolupament de plans de formació

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre a identificar les necessitats formatives i adquirir els coneixements necessaris per dissenyar, implementar, gestionar i avaluar un pla de formació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines de comunicació i presentació en públic per a facilitar negociacions en reunions efectives

Calendari
1r trimestre
Objectiu
- Desenvolupar habilitats
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines de negociació per a liderar els equips

Calendari
3r trimestre
Objectiu
- La direcció i la negociació amb equips i persones - Desenvolupar pautes per a gestionar el procés negociador amb eficàcia - Millorar la comprensió del procés negociador assolint resultats de benefici mutu - Identificar estratègies per a conduir negoci
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines d’acompanyament al canvi: la conversa transformadora

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
El resultat que s’espera, un cop acabada l’acció formativa, és que els participants, aplicant les eines apreses, puguin acompanyar a l’usuari d’una manera satisfactòria en el seu procés d’empoderament i de canvi. IMPORTANT: Edcions del 1r. trimestre: NO
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Eines i tècniques de la teoria de la vinculació

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Conèixer i aprofundir en les diferents eines i tècniques de la teoria de la vinculació per aplicar en el diagnòstic i tractament amb famílies i menors, des de el context EAIA. - Millorar processos de diagnòstic i tractament amb famílies/infants, a
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

El CSS Barceloneta i la prevenció de les agressions

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Reflexionar i treballar el paper de l’equip i millorar les competències per a donar resposta a possibles agressions com equip.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

El lideratge en un context de gestió del canvi

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Conèixer els factors que influeixen de manera decisiva en la gestió del canvi organitzatiu i les fases que convé seguir com a líder per implementar-lo.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

El procediment administratiu en l'àmbit de l'atenció ciutadana

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Conèixer els aspectes fonamentals del procediment administratiu en l'àmbit de l'administració local.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

El rol i les eines per treballar en equip

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Obtenir els recursos per a tenir una correcta i eficaç dinàmica de treball ambs els companys de feina amb qui treballo habitualment.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

El tractament grupal de nens petits: aprenent de l'experiència

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprofundiment en la conducció de grups terapèutics. Sessions de supervisió pràctica en l'ambit de l'atenció precoç tant en grups de mares i pares com amb grups d'infants
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Elaboració de memòries de programes pressupostaris

Calendari
 
Objectiu
Conèixer els aspectes bàsics per a l'elaboració d'una memòria de programa pressupostari com a eina per poder relacionar els recursos econòmics amb els productes, serveis i resultats esperats.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Elaboració, seguiment i anàlisi d'indicadors

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre a identificar el tipus d'indicador per a cada objectiu, dissenyar quadres d'indicadors i adquirir les habilitats necessàries per realitzar l'anàlisi i seguiment dels resultats.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Els connectors i la puntuació

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Aprendre a usar correctament els diferents signes de puntuació i els connectors en un text.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Els ensenyaments musicals per a alumnat amb necessitats educatives especials

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Formar el professorat de les escoles de música en els aspectes educatius, circuits de suport i metodologia per a l'adaptació dels ensenyaments musicals a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Els valors dels documents. Estudi per a les propostes d'avaluació

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Obtenir coneixements de caràcter pràctic i criteris per poder concretar els valors dels documents i determinar els terminis de retenció de les sèries documentals d'acord amb els terminis de prescripció de cada valor.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Entrevista i creació de vincle: aplicacions pràctiques

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Posar en pràcica les eines facilitades en la formació teòrica del curs anterior: Entrevista i creació de vincle
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Ergonomia i Escola de l'esquena

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Donar pautes per tenir cura de l’esquena i prevenir dolors musculars i malestar corporal.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Escola d'esquena i formació postural als ensenyaments musicals

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Donar eines al professorat de l'ensenyament musical per la prevenció de lesions i malalties derivaes de les postures practicades amb els instruments
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Escoltar i argumentar com a base de la relació interpersonal

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Augmentar la capacitat per transmetre informació mitjançant l'escolta activa i l'argumentació racional. Prendre consciència de la rellevància de la comunicació interpersonal dins el context organitzatiu i de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Estils de redacció

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer les principals tècniques de redacció periodística i aprendre eines d'estil per millorar la redacció de notícies i textos.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Estratègies comunicatives i comunicació eficaç

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Desenvolupar habilitats i coneixements a tenir en compte per generar un pla de comunicació eficaç en relació a un programa i/o projecte concret.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Excel Avançat

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Conèixer les eines que ofereix el programari d'ofimàtica d'Excel per dur a terme operacions avançades.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Fer preguntes efectives

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Aprendre a dominar l'ús de les preguntes, a obtenir i interpretar la informació per afavorir la comprensió dels fets i a millorar la resolució de problemes d'interlocució.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació als centres d'ensenyament musical sobre protocol per la prevenció, detecció i actuació dav

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Donar a conèixer el protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l'abús sexual que l'IMEB aplicarà a partir del curs 2015-2016 a tots els centres d'ensenyaments musicals i formar a tot el personal docent d'aquests centres per a l'establiment d'un
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació permanent 36 h. Curs bàsic d'ap untalaments d'urgència.

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
- Coneixer el material i eines del serveis disponibles i ubicació per intervenir en patologies de la construcció i apuntalaments. - Saber distinguir d'una edificació les possibles conseqüències d'una afectació d'elements constructius principals, secunda
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formulació de propostes pressupostàries (Paquets de decisió)

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Proporcionar coneixements actualitzats i de refresc en relació a la formulació de propostes pressupostàries mitjançant els paquets de decisió.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

GAUDIR + BCN: sistema de gestió i d'informació d'activitats culturals

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Adquirir els coneixements conceptuals, funcionals i de gestió del sistema de registre cultural "Gaudir + Barcelona".
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió de les emocions en la relació amb els ciutadans

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Facilitar eines i recursos, des del treball de les emocions i les habilitats personals i socials, per a millorar en la tasca d'atenció directa que realitzen els professionals de les UGA. IMPORTANT: Edicions 1r i 2n trimestre: NO ADMET PREINSCRIPCIÓ (Co
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió de Projectes de la Biblioteca

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
1. Adquirir els coneixements i els recursos necessaris per realitzar les planificacions, seguiments i tancaments de projectes assistits per un suport informàtic. 2. Aprendre a planificar en el temps qualsevol projecte o activitat. 3. Aprendre a portar u
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió econòmica per a no economistes

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
- Adquirir els coneixements sobre gestió pressupostària, interpretació de comptes d'explotació d'equipaments, serveis externalitzats i facturació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió i resolució de conflictes: la violència laboral

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer les diferents manifestacions de conflicte que es poden generar dins de l’àmbit laboral i proporcionar models de prevenció i pautes d'actuació davant de situacions de violència.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Gestió Projectes Arxivistes II

Calendari
1r trimestre
Objectiu
- Augmentar la capacitat per col·laborar i integrar la pròpia activitat quotidiana amb la d'altres - Utilitzar eines i procediments per augmentar la capacitat de cooperació i coordinació, facilitant la consecució d'objectius comuns - Prioritzar la conse
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió tributària i hisenda municipal en l'entorn SATEC

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Assolir els coneixements teòrics i pràctics sobre gestió tributària i hisenda municipal en l'entorn SATEC per dur a terme les tasques d'informació i tramitació en l'àmbit de les oficines d'atenció ciutadana
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió tributària: Embargaments

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Assolir els coneixements teòrics i pràctics sobre gestió tributària d'embargaments l'àmbit de les oficines d'atenció ciutadana
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Habilitats de lideratge i motivació

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Aprendre a crear entorns de treball motivadors a través de l'acció del lideratge.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Habilitats i tècniques per a secretaris i secretàries de direcció

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Potenciar les habilitats de relació, comunicació, gestió de situacions difícils i reflexionar sobre les tècniques d'organització del treball del professional en secretariat de direcció.
Adreçat a:
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Identificació i tractament de fons gràfi cs i fotogràfics

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Conèixer el tractament i la normativa aplicable a les imatges que neixen digitalment i aprendre quin és el tractament que cal donar a cada tipologia de document.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Identitat digital al mòbil

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per gestionar les sol·licituds de la identitat digital al mòbil.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Igualtat i no discriminació

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
1.Donar a conèixer la tasca de l’OND per a fomentar la igualtat i la no- discriminació 2.Sensibilitzar a partir de la informació sobre la vulneració dels drets a l’entorn quotidià (a través de l’actuació dels/les professionals). 3.Conèixer els Drets Hum
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Conèixer l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana teòricament i pràcticament
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Influir i persuadir per contribuir als objectius comuns

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Augmentar la capacitat de persuadir o influir per aconseguir la implicació d'altres persones, utilitzant una comunicació convincent i adaptada als interlocutors.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Informació i tramitació d'Orpimo, Omaia i Autoritas

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics sobre informació i tramitació de permisos d’obres, llicències d’activitats i inici d’expedients d’inspecció en l’àmbit de les oficines d'atenció ciutadana.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Informació i tramitació de l'Orpimo

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
Assolir els coneixements teòrics i pràctics sobre la gestió i tramitació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres en l’àmbit de les oficines d’atenció ciutadana.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Informació, tramitació i atenció al ciutadà

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Assolir els coneixements teòrics i pràctics i les eines i habilitats d'atenció al públic per desenvolupar les tasques d'informació i tramitació a les Oficines d'Atenció Ciutadana
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Informàtica al despatx per la millora dels serveis

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Proporcionar els coneixements de les diferents eines ofimàtiques adequades a l'encàrrec de cada servei Construir eines ofimàtiques de cada departament
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Intervenció amb infants i adolescents i amb les mares en situacions de violència masclista

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Formar els i les professionals dels centres de serveis socials per implementar el model definit d’intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista des dels serveis socials públics de la ciutat de Barcelona.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Intervenció amb infants i adolescents i amb les mares en situacions de violència masclista

Calendari
4t trimestre
Objectiu
- Objectiu general: Formar els i les professionals dels EAIA per implementar el model definit d’intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista des dels serveis socials públics de la ciutat de Barcelona. - Obje
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Introducció a les habilitats bàsiques de lideratge

Calendari
2n trimestre
Objectiu
El curs té un doble objectiu: D'una banda, que les alumnes coneguin quines competències calen per ser directores d'una Escola Bressol i, d'una altra banda, que descobreixin quines són les seves competències de lideratge.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

L'avaluació d'impacte en la infància com a instrument per millorar l'aplicació de la convenció sobr

Calendari
2n trimestre
Objectiu
1 Conèixer la Convenció sobre els Drets de l'Infant. 2 Conèixer l'instrument de l'avaluació exante* d'impacte en la infància. 3 Debatre sobre la possible implementació d'aquest instrument a l'administració local. *"Exante" és u terme tècnic/jurídic
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

La comunicació en situacions complexes i la negociació

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Desenvolupar la capacitat d'afrontar situacions complexes a partir de la millora d'habilitats per conduir una dinàmica negociadora.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

La gestió de les imatges al SMA per a la seva difusió al catàleg en línia

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer les eines relacionades amb la gestió i difusió de les imatges digitalitzades així com el seu funcionament
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

LA VULNERABILITAT DELS EAIA. PREVENCIÓ DE LES AGRESSIONS (edició 2: sessió individual)

Calendari
1r trimestre
Objectiu
1. Establir estratègies d’equip preventives. 2. Aplicar criteris de millora del funcionament dels equips de treball. 3. Evitar o disminuir els riscos derivats de situacions de conflicte amb l’usuari com a mesura de prevenció. 4. Revisar el propi estil d
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

La vulnerabilitat dels EAIA: Prevenció de les agressions

Calendari
4t trimestre
Objectiu
- Establir estratègies d’equip preventives. - Aplicar criteris de millora del funcionament dels equips de treball. - Evitar o disminuir els riscos derivats de situacions de conflicte amb l’usuari com a mesura de prevenció. - Revisar el propi estil de
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Les direccions de CSS davant conductes agressives

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Desenvolupar les competències necessàries des del rol directiu per afrontar i superar situacions de violència.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Les xarxes socials en el context de l'Educació Social

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Reflexionar sobre els usos de les xarxes socials i de les TIC en general per part de joves i adolescents, des d'una perspectiva d'acció socioeducativa.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Malalties contagioses: mesures preventives

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Conèixer quins són els riscos de contagi de les malalties més comunes al nostre entorn i quines són les mesures que cal adoptar.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Manipulació d'aliments i riscos biològics a l'entorn laboral (cuina Escoles Bressol)

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Oferir al personal de cuina de les escoles bressol els elements i les eines necessàries per desenvolupar la seva feina a l'entorn laboral de la cuina, per desenvolupar amb garanties i protegir la salut dels infants, de la resta de treballadors i d'elles
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Operadors d'entitat de registre idCAT

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Assolir els coneixements bàsics sobre el certificat digital i la signatura electrònica i conèixer el funcionament de les aplicacions d'emissió de certificats idCAT així com els requisits legals i procedimentals
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Virtual
Finançat per

Optimització Outlook 2010

Calendari
4t trimestre
Objectiu
- Optimitzar els coneixements i l'ús de l'aplicatiu Outlook 2010
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Organització d'actes protocol·laris

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Aprendre a dominar les regles del protocol i l'organització d'actes en l'àmbit públic per liderar la gestió d'un esdeveniment.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Parlar en públic

Calendari
3r trimestre
Objectiu
- Desenvolupar estratègies de comunicació efectiva i persuasiva a l’hora de parlar en públic - Adoptar eines de suport per a reforçar els aspectes clau del missatge a l’hora de presentar projecte
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Pedagogia corporal de l'instrument Feldenkrais nivell 1

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Convidar a la reflexió sobre la realitat corporal com a base de la capacitat de sentir, actuar i aprendre a actuar mitjançant el mètode Feldenkrais
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Pedagogia corporal de l'instrument Feldenkrais nivell 2

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Aprofundir en el coneixement i entendre millor la consciència com a eina prèctica a l'hora d'aprendre.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Pedagogia en grup en els ensenyaments musicals (model francès)

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Crear un espai on el professorat comparteixi i debati coneixements i mètodes d'ensenyament per a l'aplicació de les tècniques de pedagogia de grup en l'ensenyament musical
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Planificació i Gestió de Projectes

Calendari
4t trimestre
Objectiu
- Identificar eines bàsiques de planificació de projectes - Desenvolupar habilitats per a liderar a través de les persones - Adoptar una cultura de compliment impecable de compromisos - Desenvolupar competències com a líder gestor per a generar sentit d
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Planificació i gestió de projectes

Calendari
4t trimestre
Objectiu
- Conèixer els elements imprecindibles per al disseny i la planificació de projectes culturals. - Planificar i gestionar un projecte o programa des del seu inici fins al seu tancament amb una correcta gestió administrativa, temporal i de recursos. - Pri
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Power Point: ús i noves tendències

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Aprendre les competències i habilitats del programa de presentacions Power Point.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

PR Treball en equip

Calendari
1r trimestre
Objectiu
- Cohesionar l'equip de treball. - Utilitzar estratègies per fomentar el treball en equip. - (Acabar d'omplir)
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Presa de decisions i generació d'alternatives

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer les técniques i com aplicar metodologies operatives que ajudin a la nostre capacitat de decisió. - Anticipar-se als problemes i aportar alternatives de solució innovadores. - Prendre decisions davant situacions complicades i/o urgents, valorant
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Presentació de Projectes de la Biblioteca

Calendari
4t trimestre
Objectiu
1. Adquirir els coneixements i els recursos necessaris per realitzar les planificacions, seguiments i tancaments de projectes assistits per un suport informàtic. 2. Aprendre a planificar en el temps qualsevol projecte o activitat. 3. Aprendre a portar u
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Presentacions efectives amb PowerPoint

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Aprofundir en les funcions avançades de Power Point per utilitzar-lo efectivament com a recurs en les presentacions en públic.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Presentacions efectives: transmetre idees clau

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Aprendre a destriar la informació més rellevant per fer una presentació oral o escrita efectiva.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Prevenció de les cervicàlgies (Escola Bressol)

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Donar eines al personal educador d'Escola Bressol per conèixer les simptomatologia primària de la cervicàlgia, per prevenir i/o millorar la dolència.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Prevenció Riscols Laborals a l'IMSS

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Dotar als professionals dels coneixements bàsics necessaris per a prevenir els riscos associats a la seva feina i per a respondre a possibles situacions d'emergència.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Autoaprenentatge
Modalitat
 
Finançat per

Primers auxilis

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Adquirir coneixements bàsics sobre primers auxilis.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Programari de consulta Vista 6.0

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Aprendre el funcionament de l'aplicació Visió Integrada del Sistema Territorial Ampliat (VISTA) com a eina de planimetria i posicionament d'informació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Projecte cos i moviment

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Proporcionar formació mitjançant el moviment i la dansa. Capacitar l'equip de les escoles bressol per a integrar l'activitat de cos i moviment al projecte curricular de l'escola.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Projecte musical. Taller sonor

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
Proporcionar formació musical bàsica. Capacitar l'equip educador de les escoles bressol per integrar l'activitat musical al projecte de l'escola.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

PROVA PRIMERS INTERVENCIONS EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Calendari
2n trimestre
Objectiu
-Identificar els elements principals a tenir en compte en un accident de trànsit. - Conèixer quines són les dades bàsiques que s'han de recollir
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Recerca eficient de documentació jurídica

Calendari
 
Objectiu
Conèixer els recursos d'informació i actualització jurídica municipal i aprendre a gestionar les bases de dades contractades per l'Ajuntament.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
Curs
Modalitat
Presencial
Finançat per

Recursos i eines musicals 2.0

Calendari
 
Objectiu
Formació del professorat en la utilització deles eines 2.0 com a suport i recurs didàctic en els ensenyaments musicals.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció d'informes

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Aprendre a redactar els diferents tipus d’informes més freqüents d’acord amb els criteris d’estil propis del llenguatge administratiu i des del punt de vista de la coherència, l’estructuració de les idees i l’adequació al tipus de text.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció d'informes de la Direcció Serveis Generals

Calendari
 
Objectiu
-Estructurar informes per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa. -Dissenyar documents que presentin la màxima eficàcia comunicativa. -Dissenyar documents que presentin amb claredat tota la informació necessària. -Estructurar continguts entenedors q
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció d'informes de la Direcció Serveis Generals

Calendari
 
Objectiu
-Estructurar informes per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa. -Dissenyar documents que presentin la màxima eficàcia comunicativa. -Dissenyar documents que presentin amb claredat tota la informació necessària. -Estructurar continguts entenedors q
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció d'informes i resolucions

Calendari
4t trimestre
Objectiu
- Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial

Redacció de continguts a les xarxes socials

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Aprendre a redactar correctament els continguts de les xarxes socials des del punt de vista corporatiu aplicant els recursos lingüístics i la terminologia propis del context per aconseguir una comunicació més eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció de continguts en les xarxes socials

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Aprendre a redactar correctament els continguts de les diferents xarxes socials i conèixer els recursos lingüístics que afavoreixen la comunicació eficaç.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció de documents administratius

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Aprendre a redactar els documents administratius més freqüents d’acord amb els criteris d’estil propis del llenguatge administratiu i des del punt de vista de la coherència, l’estructuració de les idees i l’adequació al tipus de text
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció de respostes al ciutadà

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer els recursos lingüístics per millorar la redacció de les respostes adreçades a la ciutadania.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Reforç i desenvolupament professional dels equips de treball

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
- Implementar accions de desenvolupament professional com a reforç de treball d’habilitats tècniques adequades als equips de professionals i /o per perfils professionals en funció de les necessitats comunes que es detectin, tot reforçant la línia
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Seminari música per a nadons. Els ensenyaments musicals a l'etapa 0-3 anys

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Formar el professorat de música en els aspectes i coneixements específics de l'ensenyament musical en l'etapa 0-3 anys
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Suport a les unitats directives. Pla de constitució i reforç del rol directiu i de lideratge EAIA

Calendari
3r trimestre
Objectiu
- Aprofundir en possibles línies de treball vinculades a la gestió de la complexitat per tal de donar suport a l’ equip directiu de l’EAIA fent èmfasi en la cohesió d’equip donada la fase inicial de creació d’aquest equip directiu.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Taller de primers auxilis per a nens i nadons

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Oferir una ajuda eficaç a lactants i infants en cas de situació d'emergència amb la màxima seguretat.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Taller sobre el sistema d'equipaments i agenda "ASIA"

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Sessió pràctica per aprofundir en el coneixement de l'estructura i les funcionalitats de cerca i consulta de l'aplicació d'agenda i equipaments "ASIA".
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Taller sobre el sistema de tràmits i procediments "ITACA"

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Sessió pràctica per aprofundir en el coneixement de l'estructura i les funcionalitats de cerca i consulta de l'aplicació de tràmits i procediments "ITACA".
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

TCQ 2000

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre a definir i fer el seguiment dels principals paràmetres per a la validació d'una proposta d'obra.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Tècniques d'avaluació de l'activitat de serveis externalitzats

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Conèixer els aspectes que intervenen en l'externalització de serveis i les eines que permeten planificar accions de millora i incidir en la seva eficiència.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Tècniques de comunicació oral en l'àmbit professional

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Desenvolupar les habilitats comunicatives orals pròpies dels diversos contextos laborals i adquirir tècniques concretes que afavoreixen la comunicació eficaç a l’Administració.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Tractament del deute en Procediments Concursals

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer les fases del procediment concursal i el tractament del deute públic en els concursos de creditors als efectes d'informació i fraccionament
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treball en equip Recepció i consergeria

Calendari
 
Objectiu
- Augmentar la capacitat per col·laborar i integrar la pròpia activitat quotidiana amb la d'altres - Utilitzar eines i procediments per augmentar la capacitat de cooperació i coordinació, facilitant la consecució d'objectius comuns - Prioritzar la conse
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Word: plantilles i formularis

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Aprendre a dissenyar, editar i aplicar plantilles per a la creació d’un document,a dissenyar formularis mitjançant controls especials per omplir-los directament i a recuperar les dades introduïdes per un usari en un formulari.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Xarxes socials i competències digitals

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Conèixer les caractéristiques diferencials de les principals xarxes socials, aprendre a editar en les diferents xarxes i desenvolupar l'estratègia de difusió, buscar, guardar i compartir a Internet
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Millora de competències i funcions
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actualització i reorientació professional

Abordatge psicosocial de la violència intrafamiliar

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aconseguir eines per a millorar la intervenció en dinàmiques familiars violentes.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Access: consultes

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Saber extreure informació de les taules de forma filtrada o amb les condicions que definim prèviament.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Access: eina de suport a projectes

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Conèixer les diferents parts que integren una base de dades i com fer-ne explotacions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Access: formularis

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Aprendre a mostrar el contingut de les taules o el resultat de les consultes amb un format visualment més còmode i agradable.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Accessibilitat i usabilitat web

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Conèixer sol·lucions de disseny per a llocs web per fer-los intuïtius, fàcils d'usar i adaptats a les necessitats funcionals de persones amb discapacitat.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Actualització en psicopatologia

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Actualitzar el coneixement sobre les trastorns de personalitat: TLP, histriònics, esquizoides, paranoides, etc.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació Ariadna

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Conèixer les característiques i aprendre a utilitzar l'aplicació corporativa de registre.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Aplicació SAP Contractes

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Aprendre els coneixements tècnics i teòrics suficients per tramitar expedients menors amb l'aplicació SAP Contractes.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Avaluació del risc de les palmeres

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Donar eines per la diagnosi de les palmeres - Establir els criteris clars per l’avaluació del risc de les palmeres - Aconseguir unificar els criteris entre els avaluadors
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Bàsic Encarregats I

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre
Objectiu
- Actualització dels coneixements bàsics del lloc de treball d'encarregat de brigades
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Competències Digitals Desenvolupament personal de la intuïció digital per a la Gestió del Coneixeme

Calendari
1r trimestre
Objectiu
- Sensibilitzar sobre la importància de la gestió del coneixement intern de l’organització en l’era de la globalitat i la digitalització, afavorint el canvi de mirada. - Conèixer i aplicar metodologies i eines que facilitin el treball col.laborati
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Conducció efectiva de reunions

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Desenvolupar la capacitat pre preparar i liderar reunions de forma efectiva.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Conocimiento de procesos y procedimiento gestion tributaria

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Conocer y gestionar el proceso de cada tributo municipal
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Contractació administrativa per serveis jurídics

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Conèixer els aspectes bàsics sobre contractació administrativa i les eines idònies per a l'assistència jurídica i l'aplicació de la contractació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Contractes del sector públic

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer els aspectes bàsics en màteria de contractació administrativa i les eines idònies per a l'assistència jurídica i l'aplicació de la contractació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Control de la gestió externalitzada

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer la base teòrica i jurídica sobre la qual es fonamenten el control i el seguiment dels serveis externalitzats.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Creació i tractament d'imatges amb GIMP

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Aprendre a utilitzar les funcionalitats bàsiques del programa sobre imatges GIMP.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Criteris de valoració, fórmules de temeritat i supòsits de modificació dels contractes

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer els criteris que cal aplicar segons la tipologia dels contractes i la normativa i jurisprudència europea sobre contractació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Desenvolupament de la competència digital directiva

Calendari
1r trimestre
Objectiu
- Sensibilitzar sobre la importància de la gestió del coneixement intern de l'organització en l'era de la globalitat i la digitalització, afavorint la construcció de la intel·ligència col·lectiva de l'organització - Conèixer i aplicar metodologies i ein
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Direcció i gestió de projectes amb MS Project

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Aprendre a planificar i a fer un seguiment adequat d'un projecte o activitat amb el programa informàtic MS Project.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

El recurs especial en matèria de contractació

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Conèixer les característiques del recurs especial en matèria de contractació, els efectes en el procediment licitatori i les conseqüències per al procediment de contractació de l’estimació o desestimació del recurs.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Elaboració d’informes tècnics a petició d’instàncies judicials

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Coneixement en profunditat de l’objecte i la metodologia d’aquest tipus d’informes.
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Excel 2010 (nivell mitjà)

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre les funcionalitat del programari informàtic de fulls de càlcul Excel 2010, a nivell d'usuari intermedi.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Excel: funcions de suma, comptat condicional, validacions i formats condicionals

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Aprendre a obtenir diferents tipus de subtotals d'una base de dades, a crear llistes desplegables de valors, a fer validacions i formats condicionals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Excel: funcions de text, data, horari

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer les funcions que permeten manipular un text en cel·les d'Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Excel: taules automàtiques, filtres, plantilles i gràfics

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Aprendre a crear taules automàtiques per generar de forma ràpida els càlculs més habituals d'Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Formació equip de secretariés de direcció (2n nivell)

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Potenciar un poder d'influència positiu i efectiu cap als seus superiors jeràrquics i amb totes les persones amb qui s'han de coordinar per a complir les funcions que tenen assignades - Exercici un rol actiu i proactiu, responent de forma àgil i efect
Adreçat a:
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió de conflictes

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Aprendre i practicar les habilitats necessàries per entendre la dinàmica, les causes i l'entorn on es desenvolupen els conflictes.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió de projectes: Microsoft Project

Calendari
4t trimestre
Objectiu
- Adquirir els coneixements i els recursos necessaris per realitzar les planificacions, seguiments i tancaments de projectes assistits per MS Project.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Gestió del temps i resultats

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer com organitzar i aprofitar millor el temps per obtenir més bons resultats a la feina.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Gestió financera i anàlisi pressupostària

Calendari
3r trimestre
Objectiu
- Objectiu general: - Adquirir els coneixements de gestió financera i econòmica bàsica per desenvolupar les tasques en el lloc de feina habitual. - Objectius específics: - Adquirir eines pel maneig de continguts vinculats a: - Gestió pressup
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

GIMP: creació i tractament d'imatges

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Conèixer les funcionalitats bàsiques del programa de tractament d'imatges GIMP.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Google Drive

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Aprendre a treballar amb documents de text, fulls de càlcul i presentacions de forma col·laborativa i conèixer les diferències entre Google Drive i Dropbox.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Innovació i creativitat per a equips de treball

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Desenvolupar la nostra capacitat creativa i dels equips de treball a partir de les tècniques de generació, avaluació i selecció d'idees innovadores.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Innovant en formació. De les tecnologies de la informació i la comunicació a les de l'empoderament

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Conèixer els principals recursos per la gestió dels entorns personal d'aprenentatge i les xarxes socials corporatives
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Instal·lacions en edificis

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer la normativa actual per al manteniment, el control tècnic, documental i de seguretat dels equips ubicats en equipaments municipals (climatització, electricitat, estacions transformadores, ascensors).
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Introducció a la informació economicofinancera

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Conèixer les tècniques bàsiques per participar en la gestió i l'anàlisi de la situació economicofinancera d'una entitat i contribuir a un control de gestió que permeti la presa de decisions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Introducció de paràmetres ambientals a l 'edificació. Energia i edificació

Calendari
1r trimestre
Objectiu
- Adquirir un bon coneixement dels materials que composen l'edifici i del seu comporetament tèrmic - Ser capaç d'avaluar les solucions més idònies per millorar els paràmetres de confort tot reduint el consum d'energia i fent l'edifici més sostenible. -
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

L'office al despatx, ofimàtica a mida dels serveis: Acces

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
- Aconseguir el domini operatiu d'eines de gestió informàtica ajustades a cadascun dels dels serveis de l'IMD - Crear les eines informàtiques noves per a la millora de la gestió de cada servei i/o departament així com també entre els diferents serveis -
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

L'office al despatx, ofimàtica a mida dels serveis: Excel

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
- Aconseguir el domini operatiu d'eines de gestió informàtica ajustades a cadascun dels dels serveis de l'IMD - Crear les eines informàtiques noves per a la millora de la gestió de cada servei i/o departament així com també entre els diferents serveis -
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

L'office al despatx, ofimàtica a mida dels serveis: power point

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
- Aconseguir el domini operatiu d'eines de gestió informàtica ajustades a cadascun dels dels serveis de l'IMD - Crear les eines informàtiques noves per a la millora de la gestió de cada servei i/o departament així com també entre els diferents serveis -
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

L'office al despatx, ofimàtica a mida dels serveis: Word

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
- Aconseguir el domini operatiu d'eines de gestió informàtica ajustades a cadascun dels dels serveis de l'IMD - Crear les eines informàtiques noves per a la millora de la gestió de cada servei i/o departament així com també entre els diferents serveis -
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Llei 13/2014 del 30 d'octubre, d'accessibilitat . Catalunya

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Que tot l'equip de l'IMPD conegui l'articulat i l'abast transversal dels continguts de la Llei 13/2014 d'accessibilitat
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Mapes mentals: organització eficient de la informació

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre a connectar i associar diverses idees entre si, a assimilar la informació més ràpidament, a obtenir una visió global de manera senzilla, a transmetre de forma més eficaç i a millorar l'anàlisi de situacions.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Màrqueting Cultural

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Millorar les eines de treball del personal que realitza funcions de comunicació a les direccions i equipaments de l'Institut de Cultura
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Novetats legislatives en matèria de contractació

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Conèixer la llei de contractes del sector públis i els canvis legislatius que s'hi preveuen.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Outlook 2010

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Aprendre a utilitzar i conèixer les característiques bàsiques del programa informàtic de correu electrònic Outlook.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Outlook 2013

Calendari
3r trimestre
Objectiu
- Donar a conèixer als professionals la versió de l’aplicatiu informàtic OUTLOOK 2013.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Planificació i gestió de projectes

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Aprendre a planificar i gestionar les diferents fases i activitats d'un projecte, tenint en compte el temps i els recursos, per acomplir-ne els objectius.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Plecs i contractació

Calendari
3r trimestre
Objectiu
- Generar un espai de coneixement i debat professional entorn el tema dels plecs i la contractació situant: - El marc normatiu de referència i criteris objectivables d’aplicació. - Marc d’intercanvi professional sobre la pràctica centrada en algun
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Prevenció riscos nivell bàsic- Annex formació

Calendari
1r trimestre
Objectiu
- Complementar la formaicó rebuda l'any 2014. - Conèixer la importància de la prevenció de riscos laborals com integrant de la gestió diàira en SPEIS - Conèxier riscos específics del lloc de treball d'SPEIS
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Procediment de contractació

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Conèixer la tramitació dels diferents contractes administratius municipals, segons el tipus d'adjudicació.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Propietat intel·lectual - Llicències Creative Commons

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer la legislació sobre propietat intel·lectual, les pautes d'actuació en matèria de drets d'autor i com treballar amb llicències Creative Commons.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Protecció de dades, transparència, accés a la informació i bon govern

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer la normativa d'aplicació i els límits de la informació que pot rebre la ciutadania a conseqüència de la Llei de transparència.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Psicoterapia breu i focal

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Apropament a la psicoteràpia breu des d'un enfocament del model dinàmic- relacional: teoria i clínica
Adreçat a:
 
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Redacció d'informes tècnics en l'àmbit de la família i la infància

Calendari
1r trimestre
Objectiu
- Aprendre a redactar correctament els diferents tipus d'informes de l'EAIA, des del punt de vista de la coherència, l'estructuració de les idees i l'adequació al llenguatge administratiu. - Conèixer la terminologia i la fraseologia pròpies de la redacc
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Resolució de dubtes del procediment administratiru (llicències)

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Conèixer les eines necessàries relacionades amb els diferents procediments de llicències que permetran la resolució de dubtes tècnics.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Seguretat en els desplaçaments

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer quines poden ser les causes d'un accident derivat d'aspectes relacionats amb la seguretat vial Conèixer els consells generals de comportament i coducta a tenir presents per prevenir aquesta tipologia d'accidents
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Virtual
Finançat per

Smart cities

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer els projectes que s'estan desenvolupant per impulsar Barcelona com a ciutat intel·ligent ("smart city") i aprendre a aplicar aquest concepte en el disseny de l'espai urbà.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Taller de suport bàsic i reanimació cardiopulmonar

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer com aplicar els procediments i les tècniques més adequats en autoprotecció i suport a l'assistència sanitària i a identificar i resoldre situacions d'urgència vital.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Taules dinàmiques (Excel)

Calendari
3r trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer les diferents taules dinàmiques del programa Excel i aprendre a crear-ne.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Tècniques de control davant de situacions estressants

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer les tècniques i habilitats per gestionar situacions amb forta càrrega emocional i aprendre amantenir la distància suficient per fer la feina de manera objectiva i amb les mínimes repercussions personals.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Tecnologies de la informació i la comunicació: tendències 2015 i bones pràctiques a l'administració

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Conèixer les noves tendències comunicatives i de posicionament a Internet per millorar la competència digital en l'àmbit professional.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treball en equips transversals

Calendari
1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
- Aprendre a desenvolupar la capacitat de treballar de manera transversal entre equips corporatius, fomentant la productivitat i un bon clima de treball, per tal d'aconseguir uns objectius comuns.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treballar amb l'editor Acrobat Standard XI

Calendari
3r trimestre
Objectiu
Aprendre a utlitzar el programa d'edició de documents Acrobat Standard XI
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Treballem amb l'Excel i l'Acces

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
- Conèixer les diferents opcions que aporten els programes Excel i Access. - Saber crear una base de dades amb Access. - Poder consultar una base de dades d’Access. - Importar i exportar dades d’Access. - Crear taules d’Excel. - Crear una plantilla d’
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Ús de la base de dades Aranzadi

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer les noves funcionalitats de la base de dades legislativa Aranzadi.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Usos extraordinaris de l'espai públic i atorgament de llicències

Calendari
4t trimestre
Objectiu
Conèixer les tipologies d'usos de l'espai públic que necessiten autorització i el funcionament de l'aplicació que les gestiona per tal d'explotar-ne les dades.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Word: compartir, protegir i revisar documents

Calendari
2n trimestre | 4t trimestre
Objectiu
Aprendre a crear, modificar i revisar documents per compartir amb el processador de textos Word.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Actualització i reorientació professional
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia

Avaluació de polítiques públiques

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Conèixer el marc conceptual i pràctic sobre l'avaluació de les polítiques públiques i com dissenyar programes innovadors fàcilment avaluables.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Càlcul del pressupost base de despeses

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Formació de refresc, millora i presentació de novetats envers els element tècnics i de procés que suposa el càlcul del pressupost base de despeses dins del procés d'elaboració del pressupost.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Cultura organitzativa i igualtat

Calendari
2n trimestre
Objectiu
- Proporcionar les eines conceptuals bàsiques que permetin identificar el biaix de gènere a l'organització - Identificar els estereotips de gènere que contribueixen a definir i a reproduir una visió i una realitat del treball i de l'activitat laboral
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Estratègies per a la gestió de les xarxes socials de l'AQVIE

Calendari
3r trimestre
Objectiu
- Aportar coneixements sobre la gestió de les Xarxes Socials (bàsicament facebook i twitter) - Donar pautes sobre el marc de referència legal i la imatge corporativa vinculada. - Aportar elements estratègics d’us i optimització de les eines. - Donar
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Gestió dels riscos de corrupció: una responsabilitat directiva

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Sensibilitzar-nos sobre els valors ètics i identificar la nostra responsabilitat que tenim sobre la integritat del nostre equip i en l'ètica institucional. També conèixer algunes eines contra la corrupció.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Govern Obert en el marc GO!BCN

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Entendre què és un Govern obert, quines són les principals característiques de la iniciativa GO!BCN i com ens afecta en la nostra feina a l'Ajuntament.
Adreçat a:
Personal destinatari: Cap de departament
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Igualtat i no discriminació

Calendari
1r trimestre
Objectiu
- Donar a conèixer la tasca de l'Oficina d'Atenció de l'Agència per a fomentar la igualtat i la no-discriminació. - Sensibilitzar a partir de la informació sobre la vulneració dels drets a l'entorn quotidià (a través de l'actuació dels/les professionals
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Informes de resultats de programa

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Obtenir coneixements sobre els continguts, estructura i processos associats a la nova eina pressupostària "Informe de Resultats de Programa" de cara a la liquidació del pressupost 2014.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Organització i arxivament de documents

Calendari
2n trimestre
Objectiu
Donar eines i pautes per a la gestió, el tractament i l'arxivament de documents a les oficines, d’acord amb el sistema de gestió documental de l'Ajuntament de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Semipresencial
Finançat per

Per una avaluació eficient

Calendari
3r trimestre
Objectiu
- Dotar els/les participants de coneixements sobre la planificació, avaluació i millora de la qualitat., centrant-se sobretot en el marc, àmbits i mètodes d’aplicació de l’AVALUACIÓ
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Preparació i seguiment de contractes per al personal tècnic de la Direcció de Serveis a les Persone

Calendari
1r trimestre
Objectiu
Conèixer les eines necessàries per elaborar informes justificatius de contractació i plecs de prescripcions tècniques, i per fer-ne el seguiment.
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a
Districte: Tots els districtes
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per

Procediment administratiu

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
Conèixer les eines procedimentals bàsiques que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC), i altres normes procedimentals bàsiques de caire local (i assimila
Adreçat a:
Personal destinatari: Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte: Tots els districtes
Sector: Tots els sectors
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Virtual
Finançat per

Suport metodològic al rol de validació de la comissió de les Bones Pràctiques

Calendari
2n trimestre | 3r trimestre
Objectiu
- Enfortir el rol de validador de les Bones Pràctiques de l’AQVIE, dotant de suport tècnic i metodològic per exercir l’esmentat rol. - Generar cohesió d’equip OBSERVACIONS: Acció adreçada a la Comisió de Validació de les Bones Pràctiques de l'AQVIE
Adreçat a:
Personal destinatari: Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Eix estratègic
Adaptació al canvi i orientació a l'estratègia
Metodologia
 
Modalitat
Presencial
Finançat per